مراتب علمی

 • اکنون 1393

  استادیار

تحصیلات

 • 1393 دکترای تخصصی

  مهندسی نفت

  دانشگاه صنعتی مالزی

 • 1385 کارشناسی ارشد

  سنگ شناسی رسوبی

  دانشگاه بوعلی سینا

 • 1379 کارشناسی

  زمین شناسی

  دانشگاه تبریز

افتخارت و جوایز

 • 1395
  پژوهشگر برتر
  انتخاب شده به عنوان پژوهشگر برتر سال در گروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد مهاباد
 • 1393
  پژوهشگر برتر
  انتخاب شده به عنوان پژوهشگر برتر سال در گروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد مهاباد
 • 1393
  بهترین دانشجوی دکترای مهندسی نفت در دانشگاه صنعتی مالزی

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس