نام نام خانوادگی دانشکده گروه صفحه شخصی
ناصر شوکتی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی مکانیک فارسی English
یوسف حمه جانی دانشکده فنی و مهندسی معماری فارسی English
اکبر قاسمی کهریزه دانشکده کشاورزی و دامپزشکی مهندسی کشاورزی فارسی English
محمدآزاد عبداله پور دانشکده علوم انسانی روانشناسی فارسی English
سیروان آتشک دانشکده علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی فارسی English
احمد احمدی دانشکده علوم انسانی حقوق فارسی English
ناصر احمدی ثانی دانشکده کشاورزی و دامپزشکی منابع طبیعی فارسی English
کیومرث کریمی دانشکده علوم انسانی روانشناسی فارسی English
محمد جواد نظری دلجو دانشکده کشاورزی و دامپزشکی باغبانی فارسی English
صلاح الدین خدامرادی دانشکده کشاورزی و دامپزشکی علوم دامی فارسی English
محمد قادری دانشکده علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی فارسی English
عباس حسین‌زاده دانشکده کشاورزی و دامپزشکی گیاه پزشکی فارسی English
محمدامین دانشور دانشکده فنی و مهندسی مهندسی برق فارسی English
موسی ارشد دانشکده کشاورزی و دامپزشکی باغبانی فارسی English
وهاب ایزدی دانشکده کشاورزی و دامپزشکی علوم دامی فارسی English
قادر یوسفی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی برق فارسی English
سامان ابراهیمی بوکانی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی برق فارسی English
صادق امینی فر دانشکده فنی و مهندسی مهندسی برق فارسی English
سامان یزدان ستا فارسی English
سلیمان رسولی آذر دانشکده کشاورزی و دامپزشکی مدیریت کشاورزی فارسی English
لقمان رشیدپور دانشکده کشاورزی و دامپزشکی مدیریت کشاورزی فارسی English
کمال آفانی دانشکده علوم انسانی علوم تربیتی فارسی English
اسماعیل نبی زاده دانشکده کشاورزی و دامپزشکی مهندسی کشاورزی فارسی English
سیامک عطاری فارسی English
گیتی حشمت دانشکده کشاورزی و دامپزشکی علوم دامی فارسی English
رویا سیدالشهدایی فارسی English
فاروق اشکوتی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر فارسی English
کمال خلیل‌پور دانشکده علوم پایه ریاضی فارسی English
رحیم عبداللهی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان و ادبیات فارسی فارسی English
رضا میلانچیان دانشکده فنی و مهندسی عمران فارسی English
صابر پیروتی فارسی English
داود ستمدیده دانشکده علوم پایه شیمی فارسی English
علی آتش سوز دانشکده علوم انسانی مدیریت فارسی English
سلیمان احمد زاده دانشکده علوم انسانی مدیریت فارسی English
عبداله محمودی دانشکده علوم انسانی مدیریت فارسی English
محمود شمس برهان دانشکده فنی و مهندسی مهندسی مکانیک فارسی English
کامران موسی زاده دانشکده علوم پایه ریاضی فارسی English
فرهاد قاضی فارسی English
حسین هوشیار دانشکده علوم پایه شیمی فارسی English
وهاب امینی آذر دانشکده فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر فارسی English
شهباز محسنی فارسی English
اردشیر صدرالدینی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان و ادبیات عرب فارسی English
نسرین چیره فارسی English
ادریس اسلامی دانشکده علوم انسانی علوم تربیتی فارسی English
خاور قربانی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان و ادبیات فارسی فارسی English
پیمان رضوانی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان و ادبیات انگلیسی فارسی English
سیما مکاری ساعی دانشکده علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی فارسی English
بهمن کرد دانشکده علوم انسانی روان شناسی تربیتی فارسی English
معروف سی و سه مرده فارسی English
وریا کریمی دانشکده علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی فارسی English
حسین شرفی فارسی English
فواد سعدی دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دامپزشکی فارسی English
علاالدین بهروش دانشکده فنی و مهندسی عمران فارسی English
مسعود قهرمانی دانشکده علوم انسانی مدیریت فارسی English
کاوه نظامی ساوجبلاغی دانشکده فنی و مهندسی عمران فارسی English
به یانه سیدامینی دانشکده علوم پزشکی پرستاری فارسی English
شمسی علیاری دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان و ادبیات فارسی فارسی English
فرناز نبی زاده دانشکده کشاورزی و دامپزشکی صنایع غذایی فارسی English
فرهاد کاکه رش دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان و ادبیات فارسی فارسی English
فاطمه قنبری شتردار فارسی English
حسن خندانی دانشکده علوم پایه ریاضی فارسی English
پریوش محمدی قشلاق فارسی English
رضا اسمعیلی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی مکانیک فارسی English
عبدالفتاح سالارعشایری فارسی English
بایزید گلابی دانشکده فنی و مهندسی معماری فارسی English
شهربانو صحابی فارسی English
کیوان سیدی فارسی English
محمد عثمانی فارسی English
سعید نالوسی فارسی English
رضا سجودی زاده دانشکده فنی و مهندسی عمران فارسی English
مهری پاکزاد فارسی English
امید حداد دانشکده فنی و مهندسی عمران فارسی English
امید رحمانی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی نفت فارسی English
فارسی English
ساسان صالحیان دانشکده فنی و مهندسی عمران فارسی English
بهروز خضری دانشکده علوم پایه شیمی فارسی English
مریم اسمعیلی بازارده دانشکده کشاورزی و دامپزشکی صنایع غذایی فارسی English
پری خالدی فارسی English
صلاح خان احمد زاده دانشکده علوم پایه شیمی فارسی English