مراتب علمی

تحصیلات

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

  • اکنون 1397

    تحلیل داده های حجیم

  • اکنون 1395

    داده کاوی

  • اکنون 1390

    مهندسی نرم افزار

سوابق تدریس