مراتب علمی

 • اکنون 1397

  استادیار

تحصیلات

 • 1395 دکتری

  مهندسی برق-کنترل

  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 • 1387 کارشناسی ارشد

  مهندسی برق-کنترل

  دانشگاه صنعتی شاهرود

 • 1384 کارشناسی

  مهندسی برق-مخابرات

  دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

Terminal Sliding Mode Control Allocation for Nonlinear Systems

Saman Ebrahimi Boukani , Mohammad Javad Khosrowjerdi, Roya Amjadifard
JounalCanadian Journal of Electrical and Computer Engineering | 2017

Abstract

Constrained control allocation for nonlinear systems with actuator failures or faults

Saman Ebrahimi Boukani, Mohammad Javad Khosrowjerdi, Roya Amjadifard
JounalTurkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences | 2017

Abstract

Recursive Least Squares Fuzzy Modeling of Chemoresistive Gas Sensors for Drift Compensation

Sarghamish , Mehdi Aliagha , Ebrahimi, Saman
ConferenceInternational Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, IEEE conf,Turkey | 2011

Abstract

) enhancement of sliding mode control with incorporating fuzzy-sliding mode controller and controller with moving sliding surface for two-link robot manipulator

Ahmadyan, Somayeh,Ebrahimi, Saman
ConferenceInternational Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, IEEE conf,Turkey | 2010

Abstract

Vector control of Induction motor with Sliding mode Fuzzy controller Based on moving switching surface strategy

Saman Ebrahimi Boukani, Zarif, Mohammd hadad & Ahmadyan,Somayeh
Conference17th Iranian Conference on Electrical Engineering ICEE | 2009

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1395

  کنترل تطبیقی

 • اکنون 1395

  کنترل مدرن

 • اکنون 1395

  شبکه های عصبی

 • اکنون 1395

  شناسایی سیستم ها

 • اکنون 1394

  کنترل بهینه

 • اکنون 1393

  کنترل فازی

 • اکنون 1391

  بررسی سیستم های قدرت

 • اکنون 1390

  ماشین های الکتریکی

 • اکنون 1390

  سیستم های کنترل خطی

 • اکنون 1390

  کنترل صنعتی

 • اکنون 1390

  مدار های الکتریکی

سوابق تدریس