مراتب علمی

 • اکنون 1394

  استادیار

 • 1394 1386

  مربی

تحصیلات

 • 1394 دکتری تخصصی

  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

  دانشگاه علامه طباطبائی

 • 1383 کارشناسی ارشد

  مدیریت صنعتی -تحقیق در عملیات

  دانشگاه تهران

 • 1380 کارشناسی

  مدیریت صنعتی

  دانشگاه شیراز

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری خرد با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره،

  طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، خاتمه یافته در سال 1396، مجری طرح

 • شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولیدکنندگان فرش دستبافت ایران و ارایه راهکار برای مقابله با آن‌ها

  طرح تحقیقاتی در سطح ملی، مصوب مرکز ملی فرش ایران، خاتمه یافته در سال 1395، مشاور طرح

 • تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز

  طرح تحقیقاتی و کاربردی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی، خاتمه یافته در سال 1388، همکار طرح

 • ارزيابي عملکرد نسبي و رتبه‌بندي دانشکده‌هاي مرکز آموزش پشتيباني نيروي زميني ارتش با استفاده از DEA

  مجری طرح، 1384

 • تجزيه و تحليل SWOT براي صنعت توريسم در ايران

  کارشناس طرح، 1382

 • برنامه‌ريزي استراتژيک گروه صنعتي ملي

  کارشناس طرح، 1382

نمایش:

شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های زنجیره تأمین فرش دستبافت ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی FMEA-TOPSIS

مزروعی نصرآبادی، اسماعیل؛ آتش سوز، علی و مشرف، سید محسن
ژورنالمدیریت زنجیره تأمین | 1396

چکیده

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره

آتش سوز، علی؛ مزروعی، اسماعیل و بردبار، ماندانا
ژورنالمدیریت بهره وری | 1395

چکیده

مدل‌سازي تفسيري- ساختاري ريسک‌هاي زنجيرۀ تأمين صنعت پتروشيمي

آتش سوز، علی؛ فیضی، کامران؛ کزازی، ابوالفضل و الفت، لعیا
ژورنالمطالعات مدیریت صنعتی | 1395

چکیده

مدلي براي روابط ريسک‌هاي زنجيره تأمين صنعت پتروشيمي در ايران

آتش سوز، علی؛ فیضی، کامران؛ کزازی، ابوالفضل و الفت، لعیا
ژورنالمدیریت صنعتی | 1394

چکیده

طراحي محصول با استفاده از رويکرد تلفيقي AHP-QFD

آتش سوز، علی؛ مزروعی، اسماعیل و بردبار، ماندانا
ژورنالمدیریت صنعتی | 1393

چکیده

ارائه مدل ترکيبي GP-ANP جهت طرح‌ريزي محصول در QFD

مومني، منصور و آتش سوز، علی
ژورنالمطالعات مدیریت صنعتی | 1383

چکیده

تيم مجازي و مديريت آن در محيط کاري ديجيتالي

علی آتش سوز، امیر مصطفوی
کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی مدیریت | 1383

چکیده

The impact of intellectual capital on employee productivity by considering the mediating role of employees dependence

Ali Atashsooz, Yaghoub Niroe
JounalInternational Academic Journal of Business Management | 2017

Abstract

دروس جاری

سوابق تدریس

 • 1397 1386

  تحقیق در عملیات

  تحقیق در عملیات 1، 2 و 3 کارشناسی مدیریت صنعتی، دولتی و حسابداری از 1386 تا 1394
  پژوهش عملیاتی کارشناسی مدیریت بیمه ECO، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده بیمه ECO، 91-1390
  تحقیق در عملیات پیشرفته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی 1394 تا 1396
  کاربرد تحقیق در عملیات در حل مسایل بخش دولتی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از 1396

 • 1397 1394

  تصمیم گیری کاربردی چند معیاره

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 • 1397 1386

  مدیریت تولید و عملیات

  مدیریت تولید کارشناسی مدیریت صنعتی و حسابداری
  مدیریت تولید و عملیات پیشرفته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 • 1397 1394

  مدیریت استراتژیک پیشرفته

  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 95-1394
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از 1394

 • 1397 1394

  مدیریت منابع انسانی پیشرفته

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی از 1394

 • 1397 1394

  تحلیل آماری

  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 95-1394
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از 1394

 • 1397 1395

  روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از سال 1395

 • 1397 1395

  صف و شبیه سازی

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات

 • 1397 1397

  پویایی سیستمی

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 • 1396 1394

  مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

  کارشناسی ارشد MBA - دانشگاه صنایع و معادن - تهران ، 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - دانشگاه تهران - پردیس فارابی 95-1394
  دوره دکتری DBA - دانشگاه صنایع و معادن- اصفهان، 1396

 • 1395 1394

  ارزیابی تکنولوژی

  کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی- دانشگاه تهران -پردیس فارابی

 • 1395 1394

  مدیریت زنجیره تأمین

  کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تأمین - الکترونیکی (مجازی)
  دانشگاه تهران- پردیس فارابی

 • 1394 1389

  روش تحقیق پیشرفته

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی

 • 1390 1386

  کنترل پروژه

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - کارشناسی مدیریت صنعتی - دانشگاه علامه طباطبائی 1394
  برنامه ریزی و کنترل پروژه - کارشناسی مدیریت صنعتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد - از 1386 تا 1390

 • 1390 1386

  سیستم های خرید و انبارداری

  کارشناسی مدیریت صنعتی - دانشگاه علامه طباطبائی - 1396
  کارشناسی مدیریت صنعتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد - از 1386 تا 1390