مراتب علمی

 • اکنون 1394

  استادیار

 • 1394 1386

  مربی

تحصیلات

 • 1394 دکتری تخصصی

  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

  دانشگاه علامه طباطبائی

 • 1383 کارشناسی ارشد

  مدیریت صنعتی -تحقیق در عملیات

  دانشگاه تهران

 • 1380 کارشناسی

  مدیریت صنعتی

  دانشگاه شیراز

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری خرد با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره،

  طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، خاتمه یافته در سال 1396، مجری طرح

 • شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولیدکنندگان فرش دستبافت ایران و ارایه راهکار برای مقابله با آن‌ها

  طرح تحقیقاتی در سطح ملی، مصوب مرکز ملی فرش ایران، خاتمه یافته در سال 1395، مشاور طرح

 • تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز

  طرح تحقیقاتی و کاربردی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی، خاتمه یافته در سال 1388، همکار طرح

 • ارزيابي عملکرد نسبي و رتبه‌بندي دانشکده‌هاي مرکز آموزش پشتيباني نيروي زميني ارتش با استفاده از DEA

  مجری طرح، 1384

 • تجزيه و تحليل SWOT براي صنعت توريسم در ايران

  کارشناس طرح، 1382

 • برنامه‌ريزي استراتژيک گروه صنعتي ملي

  کارشناس طرح، 1382

نمایش:

شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های زنجیره تأمین فرش دستبافت ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی FMEA-TOPSIS

مزروعی نصرآبادی، اسماعیل؛ آتش سوز، علی و مشرف، سید محسن
ژورنالمدیریت زنجیره تأمین | 1396

چکیده

مدل‌سازي تفسيري- ساختاري ريسک‌هاي زنجيرۀ تأمين صنعت پتروشيمي

آتش سوز، علی؛ فیضی، کامران؛ کزازی، ابوالفضل و الفت، لعیا
ژورنالمطالعات مدیریت صنعتی | 1395

چکیده

مدلي براي روابط ريسک‌هاي زنجيره تأمين صنعت پتروشيمي در ايران

آتش سوز، علی؛ فیضی، کامران؛ کزازی، ابوالفضل و الفت، لعیا
ژورنالمدیریت صنعتی | 1394

چکیده

طراحي محصول با استفاده از رويکرد تلفيقي AHP-QFD

آتش سوز، علی؛ مزروعی، اسماعیل و بردبار، ماندانا
ژورنالمدیریت صنعتی | 1393

چکیده

ارائه مدل ترکيبي GP-ANP جهت طرح‌ريزي محصول در QFD

مومني، منصور و آتش سوز، علی
ژورنالمطالعات مدیریت صنعتی | 1383

چکیده

تيم مجازي و مديريت آن در محيط کاري ديجيتالي

علی آتش سوز، امیر مصطفوی
کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی مدیریت | 1383

چکیده

The impact of intellectual capital on employee productivity by considering the mediating role of employees dependence

Ali Atashsooz, Yaghoub Niroe
JounalInternational Academic Journal of Business Management | 2017

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1394

  کاربرد تئوری تصمیم گیری (تصمیم گیری کاربردی چند معیاره)

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 • اکنون 1394

  مدیریت استراتژیک پیشرفته

  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 95-1394
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از 1394

 • اکنون 1394

  مدیریت منابع انسانی پیشرفته

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی از 1394

 • اکنون 1386

  تحقیق در عملیات

  تحقیق در عملیات پیشرفته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی از سال 1394

  تحقیق در عملیات پیشرفته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 1394 تا 1396

  کاربرد تحقیق در عملیات در حل مسایل بخش دولتی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از 1396

  پژوهش عملیاتی کارشناسی مدیریت بیمه ECO، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده بیمه ECO، 91-1390

  تحقیق در عملیات 1، 2 و 3 کارشناسی مدیریت صنعتی، دولتی و حسابداری از 1386 تا 1394

 • اکنون 1386

  مدیریت تولید و عملیات

  مدیریت تولید و عملیات پیشرفته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  مدیریت تولید کارشناسی مدیریت صنعتی و حسابداری

سوابق تدریس

 • 1398 1394

  مدیریت زنجیره تأمین

  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - دانشگاه علامه طباطبائی (1398)
  کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تأمین - الکترونیکی (مجازی)
  دانشگاه تهران- پردیس فارابی (1394)

 • 1398 1394

  تحلیل آماری

  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 95-1394
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از 1394

 • 1398 1395

  روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از سال 1395

 • 1397 1395

  صف و شبیه سازی

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات

 • 1397 1397

  پویایی سیستمی

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 • 1396 1394

  مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

  کارشناسی ارشد MBA - دانشگاه صنایع و معادن - تهران ، 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - دانشگاه تهران - پردیس فارابی 95-1394
  دوره دکتری DBA - دانشگاه صنایع و معادن- اصفهان، 1396

 • 1395 1394

  ارزیابی تکنولوژی

  کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی- دانشگاه تهران -پردیس فارابی

 • 1394 1389

  روش تحقیق پیشرفته

  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دولتی

 • 1390 1386

  کنترل پروژه

  برنامه ریزی و کنترل پروژه - کارشناسی مدیریت صنعتی - دانشگاه علامه طباطبائی 1394
  برنامه ریزی و کنترل پروژه - کارشناسی مدیریت صنعتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد - از 1386 تا 1390

 • 1390 1386

  سیستم های خرید و انبارداری

  کارشناسی مدیریت صنعتی - دانشگاه علامه طباطبائی - 1396
  کارشناسی مدیریت صنعتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد - از 1386 تا 1390