مراتب علمی

 • اکنون 1389

  مربی

تحصیلات

 • 1399 دکتری تخصصی

  تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

  ارومیه

 • 1385 کارشناسی ارشد

  تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

  ارومیه

 • 1382 کارشناسی

  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  ارومیه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

 • تعیین میزان مشارکت ورزشی ساکنین شهر مهاباد، شناخت موانع و ارائه راهکارهای افزایش آن.

  طرح پژوهشی خاتمه یافته

 • نيازهاي آموزشي دانشجويان تربيت بدني دانشکده¬های فنی و حرفه¬ای سما در راستاي تقويت روحيه كارآفريني

  طرح پژوهشی خاتمه یافته

 • پربارسازی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان آموزشکده¬های فنی و حرفه¬ای سما با تأکید بر نقش تربیت بدنی

  طرح پژوهشی خاتمه یافته

نمایش:

تأثیر مکمل اسید چرب امگا-3 بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار جوان

سیروان آتشک، حسین شرفی، محمدعلی آذربایجانی، محمدامین گلی، کاوه بتوراک، وریا کریمی
ژورنالمجله علوم پزشکی کردستان | 1391

چکیده

تعیین میزان مشارکت ورزشی در میان ساکنین شهر مهاباد، شناخت موانع و ارائه راهکارها برای افزایش آن

وریا کریمی، سیروان آتشک، میرحسن سیدعامری
ژورنالفصلنامه علمی-پژوهشی جهش | 1391

چکیده

رابطه جو سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی در استان های کردستان و کرمانشاه

میرحسن سید عامری، وریا کریمی، میرمحمد کاشف
ژورنالپژوهش در علوم ورزشی | 1388

چکیده

Responses OF Oxidative Stress Indices to Resistance Exercise After Blackberry Extract Suplementation

Niloofari. A, Shrafi. H, Karimi. W and Atashak. S
JounalInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allid Sciences (IJBPAS) | 2014

Abstract

C-Reactive Protein Adaptation to Concurrent Training in Sedentary Middle- Age Men

Atashak. S, Karimi. W, Sharafhi. H
JounalLa Pensee Journal | 2013

Abstract

The Study of Relationship between Organizational factors (Structure and Technology) of Physical Education Organization of Iran with the Strategy of Knowledge Management

Arzeh. K, Karimi. W and Atashak. S
JounalResearch in Sport Science Quarterly | 2012

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1389

  آموزشکده فنی و حرفه ای سما- واحد مهاباد

  دروس تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • اکنون 1389

  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مهاباد

  دروس تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی - بازاریابی ورزشی

سوابق تدریس