مراتب علمی

 • اکنون 1394

  دانشیار

تحصیلات

 • 1389 دکتری تخصصی

  فیزیولوژی ورزشی

  دانشگاه آزاد

 • 1385 کارشناسی ارشد

  فیزیولوژی ورزشی

  دانشگاه تبریز

 • 1383 کارشناسی

  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  دانشگاه تبریز

افتخارت و جوایز

 • 1390
  پژوهشگر برتر در 6 سال متوالی
  پژوهشگر برتر (اول) دانشکده ادبیات و علوم انسانی در 6سال متوالی از 1390 الی 1395
 • 1388
  عضو استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد
  عضو استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد از سال 1388 تاکنون
 • 1387
  عضو باشگاه پژوهشگران
  عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد از سال 1387 تا کنون
 • 1385
  کسب رتبه اول آموزشی
  کسب رتبه اول دانش آموختگان دانشگاه تبریز در دوره کارشناسی ارشد
 • 1384
  عضو استعدادهای درخشان
  عضو استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز
 • 1383
  کسب رتبه دوم آموزشی
  گسب رتبه دوم دوره کارشناسی در بین هم ورودی ها

پروژه‌های تحقیقاتی

 • تأثیر مصرف عصاره گیاهی کالپوره (Teucrium Polium) بر شاخص های استرس اکسایشی ورزشکاران جوان متعاقب یک

 • تاثیر مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه‌دار بر پاسخ های هورمونی و آسیب عضلانی پس از فعالیت مقاومتی

 • تأثیر 3 ماه تمرینات مقاومتی و مصرف داروی گیاهی جینجر بر نیمرخ های لیپیدی، سایتوکین های پیش-ضد التهاب

 • تاثیر تمرینات ترکیبی هوازی-مقاومتی پیشرونده بر عوامل خطرزای بیماری های قلبی-عروقی و شاخصهای التهابی

 • تاثیر یک دوره تمرینات ورزشی موازی بر غلظت پروتئینهای استرسی و شاخصهای اکسایشی در مردان مسن غیر فعال

 • مقایسه تاثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین، تستوسترون و کورتیزول و نسبت تستوسترون

نمایش:

تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر پروتئین واکنشگر-C، مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزن

سیروان آتشک
ژورنالمجله علوم پزشکی رفسنجان | 1397

چکیده

تاثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت جینکوبیلوبا (Ginkgo Biloba) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و شاخص مالون دی آلدئید در زنان غیر ورزشکار متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی

سیروان آتشک
ژورنالمجله تحقیقات دارویی و معطر (در دست چاپ) | 1397

چکیده

تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال آرژنین بر شاخصهای آسیب عضلانی و قلبی کاراته کارهای جوان پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز

سیروان آتشک، سعید محمدزاده
ژورنالعلوم غذایی و تغذیه | 1397

چکیده

تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن STAT-3، آنژیوپویتین-1 و میزان پروتئین tie-2 در موش های مبتلا به سرطان سینه

مرتضی احمدیان، کمال عزیزبیگی، مریم دلفان، سیروان آتشک
ژورنالفصلنامه بیماری های پستان ایران | 1397

چکیده

تاثیر ده هفته تمرین هوازی بر بیان ژن آنژیوپویتین-1 و میزان پروتئین tie-2 در موش های مبتلا به سرطان پستان

مرتضی احمدیان، کمال عزیزبیگی، مریم دلفان، سیروان آتشک
ژورنالمجله علوم پزشکی تبریز | 1397

چکیده

تاثیر تمرینات هوازی با شدت متوسط بر شاخص های سندرم متابولیک و گرلین آسیل دار در زنان میانسال

سیروان آتشک، کمال عزیزبیگی، کاوخ بتوراک
ژورنالعلوم پزشکی رازی | 1396

چکیده

هشت هفته تمرینات تناوبی شدید همراه با مکمل دهی زنجبیل بر دیسمنوره اولیه دختران غیر ورزشکار

سیروان آتشک، شپول رشیدی
ژورنالمجله زنان، مامایی و نازایی ایران | 1396

چکیده

تاثير هشت هفته تمرينات ورزشي مقاومتي بر بيوماركرهاي جديد بيماريهاي قلبي-عروقي در مردان بزرگسال چاق

سیروان آتشک، عادل احمدی زاد
ژورنالفیض | 1396

چکیده

تاثیر تمرین موازی بر ترکیب بدنی و سطوح شاخص های التهاب عمومی مردان سالمند

سیروان آتشک، لقمان قادری، جبار بشیری
ژورنالفصلنامه طب توانبخشی | 1396

چکیده

تاثیر فاصله استراحتی بین دوره های فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر مالون دی آلدئید، آنزیم سوپر اکسید دسموتاز و قدرت آنتی اکسایشی پلاسما

سیروان آتشک، کمال عزیزبیگی
ژورنالفصلنامه طب توانبخشی | 1396

چکیده

تأثیر مصرف مکمل جینسنگ بر شاخص های آزمایشگاهی آسیب عضلانی بوکسورهای جوان بعد از فعّالیت حاد هوازی

سیروان آتشک، مصطفی ستمدیده
ژورنالفصلنامه طب مکمل | 1395

چکیده

تاثیر یک دوره تمرینات ورزشی بر غلظت بیومارکرهای استرس اکسایشی در مردان مسن غیر فعال

سیروان آتشک، کمال عزیزبیگی
ژورنالکومش | 1395

چکیده

تأثیر یک دوره تمرینات مقاومتی پیشرونده بر برخی از عوامل خطر زای بیماریهای قلبی- عروقی در مردان غیر فعال

سیروان آتشک، جمال رسولپور، کمال عزیزبیگی
ژورنالفصلنامه علوم کاربردی ورزش و تندرستی | 1395

چکیده

تغییرات غلظت گرلین پلاسما در پاسخ به تمرینات ورزشی مقاومتی منظم

سیروان آتشک کمال عزیزبیگی کاوه بتوراک
ژورنالمجله علوم پزشکی تبریز | 1395

چکیده

تأثير فواصل استراحتي بين دوره هاي فعاليت مقاومتي بر تغييرات ظرفيت آنتي اكسيدان پلاسمايي و شاخص آسيب سلولي

کمال عزیزبیگی، سیروان آتشک
ژورنالعلوم زیستی ورزشی | 1394

چکیده

نقش آنتی اکسیدانی مکمل یاری جینسنگ در برابر فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در ورزشکاران جوان

سیروان آتشک، مصطفی ستمدیده
ژورنالفصلنامه گیاهان دارویی | 1394

چکیده

مروری بر اثرات آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی در ورزشکاران

سیروان آتشک
ژورنالفصلنامه گیاهان دارویی | 1394

چکیده

تاثیر حاد فعالیت هوازی وامانده ساز و مصرف كاكائو بر شاخص فیبرينوژن خون كاراته كارهای مرد نخبه

صاری صراف، سلیمانی، شمس الدینی، آتشک، امینی، بازگیر، خطیبی
ژورنالمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 1394

چکیده

ارتباط سطح سرمی 1l-18 با گرلین آسیل دار، هورمون رشد، مقاومت انسولینی و پروفابل چربی در مردان چاق و لاغر

فتاح مرادی، سیروان آتشک، ویان وثوقی
ژورنالمجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | 1393

چکیده

تأثیر مصرف عصاره گیاهی کالپوره (Teucrium Polium) بر شاخص پراکسیداسیون لیپیدی پس از یک وهله فعالیت

سیروان آتشک، کمال عزیزبیگی، محمد قادری، مهدیسلیمانی
ژورنالمجله علوم پزشکی رازی | 1393

چکیده

اثرات 8 هفته تمرینات ورزشی ترکیبی پیشرونده بر ترکیب بدن و شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماریهای قلبی عروقی Hs-CRP در مردان میانسال کم تحرک

سیروان آتشک
ژورنالفصلنامه پرستاری قلب و عروق | 1393

چکیده

تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره ی شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی

سیروان آتشک عبدالله نیلوفری کمال عزیزبیگی
ژورنالمجله علوم غذایی و تغذیه | 1393

چکیده

تاثیر دو پروتکل تمرین مقاومتی بر پراکسیداسیون چربی و تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما در مردان سالم

کمال عزیزبیگی رامین امیرساسان سیروان آتشک
ژورنالعلوم زیستی ورزشی | 1393

چکیده

بررسي شاخصهاي ترکيب بدني و ارتباط آن با حاصلضرب ضربان قلب در فشار خون سيستولي دختران و پسران راهنمايي

سیروان آتشک، مینا مبانی
ژورنالجهش | 1393

چکیده

پایایی و اعتبار گونیامتر دیجیتالی طی ارزیابی فلکسیون مفصل زانو در والیبالیست های مرد

فردین کلوندی، کمال عزیزبیگی، ماجد زبیری، سیروان آتشک
ژورنالجهش | 1393

چکیده

تاثیر مصرف مکمل اسید آمینۀ شاخه دار (BCAA) بر پروتئین واکنشگر-C (HS-CRP) پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در فوتبالیست ها

سیروان آتشک- کاوه بتوراک-محمد قادری
ژورنالمجله دانش و تندرستی | 1392

چکیده

تاثیر تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدان تام پلاسما و عوامل التهاب در مردان سالم

کمال عزیزبیگی سیروان آتشک ظاهر اعتماد خالد محمدزاده
ژورنالعلوم پزشکی کردستان | 1392

چکیده

تاثیر مصرف کوتاه مدت کاکائو بر شاخصهای پلاکتی (شمارش پلاکت) در مردان ورزشکارپس از یک جلسه فعالیت فزاینده درمانده ساز

مهدی سلیمانی، امیرامینی، عباس احمدی، سیروان آتشک، ایوب مهدی وند،
ژورنالعلوم پزشکی کردستان | 1392

چکیده

تاثیر دو پروتکل تمرین مقاومتی بر تغییرات سلولهای سفید ، غلظت GgI و کورتیزول سرمی مردان تمرین نکرده

هیوا مردانی، کمال عزیزبیگی، سیروان آتشک، احسان عرب زاده
ژورنالجهش | 1392

چکیده

مقايسه تاثير دو روش تمريني كشش بالستيك(ديناميكي) و كشش متعاقب انقباض ايزومتريك(PIR) بر روي انعطاف پذيري عضلات همسترينگ در بين دانشجويان پسر غير ورزشكار 19تا25ساله

منصور بالاورر، حسین شرفی، سیروان آتشک
ژورنالجهش | 1392

چکیده

تاثیر شنیدن ریتم موسیقی آرام و تند بر اجرای بی هوازی و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان فعال

محمد قادری، محمد علی آذربایجانی،حمید علی نژاد، سیروان آتشک،محمد رضا فاروقی، داوود قادری
ژورنالعلوم ورزشی | 1392

چکیده

اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه

محمد قادری، محمد علی آذربایجانی، سیروان آتشک، داوود قادری، محمد رضا فاروقی، گلاله رسولی آذر
ژورنالعلوم ورزشی | 1392

چکیده

تاثیر مکمل سازی اسید چرب امگا-3 بر شاخص التهابی CRDو شاخص های آسیب سلولی متعاقب یک جلسه تمریم مقاومتی در هندبالیستهای جوان

شهلا حجت، سیروان آتشک، محمد امین گلی
ژورنالعلوم ورزشی | 1392

چکیده

تاثیر مکمل سازی اسید چرب امگا-3 بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار جوان

سیروان آتشک - حسین شرفی-آذربایجانی-امید گلی-کاوه بتوراک-وریا کریمی
ژورنالعلوم پزشکی کردستان | 1391

چکیده

تاثیر یک دوره مصرف طولانی مدت زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe) و تمرینات مقاومتی بر پراکسیداسیون لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق

سیروان اتشک علی آذربایجانی، مقصود پیری، افشار جعفری
ژورنالفصلنامه گیاهان دارویی | 1391

چکیده

اثرات تمرینات مقاومتی طولانی مدت بر سطوح آدیپونکتین و نیمرخ لیپیدی مردان چاق

سیروان اتشک افشار جعفری علی آذربایجانی
ژورنالمجله علوم پزشکی رازی | 1390

چکیده

اثر سه ماه تمرینهای مقاومتی پیشرونده بر غلظت لپتین و اینترلوکین-6 در مردان چاق

سیروان آتشک علی آذربایجانی، حسین شرفی
ژورنالپژوهنده | 1390

چکیده

بررسی اثر تمرینات مقاومتی و مصرف زنجبیل بر پروتئین واکنش پذیر و برخی عوامل خطرزای بیماری های قلبی-عروقی در مردان چاق

سیروان اتشک مقصود پیری افشار جعفری علی آذربایجانی
ژورنالفیزیولوژی و فارماکولوژی | 1389

چکیده

تاثیر بارگیری مکمل کراتین بر آنزیم های شاخص آسیب سلولی در سرم فوتبالیستهای جوان

سیروان آتشک، افشار جعفری، رامین امیرساسان
ژورنالپژوهش در علوم ورزشی | 1388

چکیده

Green tea supplementation during resistance training minimally affects systemic inflammation and oxidative stress indices in obese men.

Sirvan Atashak, Kamal Azizbeigi, Stephen R. Stannard
JounalJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products | 2018

Abstract

Review of Inflammation, Obesity and Exercise: a Focus on the Role of Toll like Receptors (TLRs)

Sirvan Atashak, Mehdi Solimani
JounalInternational Medical Journal | 2018

Abstract

The antioxidant role of Artichoke (Cynara Scolymus L.) extract against exhaustive exercise-induced oxidative stress in young athletes

Sirvan Atashak
JounalJournal of Medicinal Plants | 2018

Abstract

Changes of stress proteins and oxidative stress indices with progressive exercise training in elderly men

Atashak S, Azizbeigi K, Azarbayjani MA, Stannard SR, Dehghan F, Soori R
JounalScience & Sports | 2017

Abstract

Markers following military physical activity. A preliminary study

Roghaye E, Hassan M, Kamal A, Sirvan A, Fari babakhtiari
JounalJ Phy Fit Treatment & Sports | 2017

Abstract

Cardiovascular Risk Factors adaptation to Concurrent Training in Overweight Sedentary Middle- Aged Men

Sirvan Atashak, Stephen R. Stannard, Kamal Azizbeigi
JounalThe Journal of Sports Medicine and Physical Fitness | 2016

Abstract

Effect of Progressive Resistance Training on Interleukin-6 and C -Reactive Protein in Untrained Males

Effect of Progressive Resistance Training on Interleukin-6 and C -Reactive Protein in Untrained Males
JounalInternational Medical Journal | 2016

Abstract

Influence of Obestatin and Short-Term Treadmill Exercise on Plasma Acyl-Ghrelin and Body Weight in Wistar Rat

Lotfi A, Atashak S, Narimani-Rad M
JounalZahedan Journal of Research in Medical Sciences | 2016

Abstract

Effect of different rest interval lengths of resistance exercise on lipid peroxidation and creatine kinase responses.

Kamal Azizbeigi, Sirvan Atashak, Stephen R. Stannard
JounalKinesiology | 2015

Abstract

Effect of moderate and high resistance training intensity on indices of inflammatory and oxidative stress

Kamal Azizbeigi, Mohammad Ali Azarbaayejani, Sirvan Atashak, Stephen R. Stannard
JounalResearch in Sports Medicine | 2015

Abstract

Effects of ginger (Zingiber officinale Roscoe) supplementation and resistance training on some blood oxidative stress markers in obese men

Sirvan Atashak, Maghsoud peeri, Mohammad Ali Azarbaayejani, Stephen R. Stannard
JounalJournal of Exercise Science & Fitness | 2014

Abstract

Antioxidant enzymes and oxidative stress adaptation to exercise training: Comparison of endurance, resistance, and concurrent training in untrained males

Kamal Azizbeigi, , Stephen R. Stannard, Sirvan Atashak, Marjan Mosalman Haghighi
JounalJournal of Exercise Science & Fitness | 2014

Abstract

Hormonal Responses to Acute Resistance Exercise after Branched-Chain Amino Acids Supplementation

Sirvan Atashak, Kawe baturak, Mohammad Ali Azarbayjani, Mohammad Ghaderi, Kamal Azizbeigi
JounalInternational Medical Journal | 2014

Abstract

Effect of omega-3 supplementation on the blood levels of oxidative stress, muscle damage and inflammation markers after acute resistance exercise in young athletes

Sirvan Atashak, Hossein Sharafi, Mohammad Ali Azarbayjani, Stephen Robert Stannard, Mohammad Amin Goli, Marjan Mosalman Haghighi.
JounalKinesiology | 2013

Abstract

Plasma malondialdehyde response to aerobic exercise after T. polium Supplementation

Sirvan Atashak, Hossein Sharafi.
JounalEuropean Journal of Experimental Biology | 2012

Abstract

Effect of short-term creatine monohydrate supplementation on indirect markers of cellular damage in young soccer players

Sirvan Atashak, Afshar Jafari
JounalScience & Sports | 2012

Abstract

The Effect of BCAA Supplementation on Serum C – Reactive Protein and Creatine Kinase after Acute Resistance Exercise in Soccer Players

Sirvan Atashak, Kawe Baturak
JounalAnnals of Biological Research | 2012

Abstract

Obesity-related cardiovascular risk factors after long- term resistance training and ginger supplementation

Sirvan Atashak, Maghsoud peeri, Mohammad Ali Azarbaayejani, Stephen R. Stannard, Marjan Mosalman Haghighi
JounalJournal of Sports Science and Medicine | 2011

Abstract

Effect of 10 week progressive resistance training on serum leptin and adiponectin concentration in obese men

Sirvan Atashak,Ghaderi Mohammad , Sohrabi Faeze
JounalBritish journal of sports medicine | 2010

Abstract

Effects of ginger supplementation and resistance training on lipid profiles and body composition in obese men

Sirvan Atashak, Maghsoud Peeri, Afshar Jafari, M.Ali Azarbayjani
JounalJournal of Medicinal Plants Research | 2010

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1387

  آموزشکده سمای مهاباد

  تدریس کلیه دروس مربوط به رشته تربیت بدنی

 • اکنون 1386

  دانشگاه آزاد مهاباد

  تدریس کلیه دروس مربوط به رشته تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی

سوابق تدریس

 • 1396 1394

  دانشگاه آزاد بناب

  تدریس دروس مربوط به کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

 • 1395 1393

  دانشگاه آزاد ملکان

  تدریس دروس کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

 • 1386 1384

  دانشگاه آزاد تبریز

  تدریس دروس عملی تربیت بدنی

 • 1385 1384

  دانشگاه تبریز

  تدریس دروس عملی تربیت بدنی 1و 2