مراتب علمی

 • اکنون 1389

  استادیار

تحصیلات

 • 1388 دکترای تخصصی

  رادیولوژی دامپزشکی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

بررسی اولتراسونوگرافی وداپلر رنگی غضرف گوش در نقیصه تجربی استخوان زند زبرین خرگوش

فواد سعدی،
ژورنالمجله علمی ترویجی انجمن جراحی دامپزشکی ایران | 1397

چکیده

بررسي پرتونگاري پيوند غضروف دراستخوان فك پايين گربه

فواد سعدی،
ژورنالمجله علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي سنندج با نام مجله دامپزشکی | 1392

چکیده

بررسي پرتونگاري پيوند غضروف گوش در نقيصه استخوان زند زبرين در خرگوش

فواد سعدی،
ژورنال مجله علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي سنندج با نام مجله دامپزشکی | 1391

چکیده

اندازه گیریهای رادیوگرافیک بر روی استخوان درشت نی در سگ های نژاد مخلوط تریر و پکینیر

فواد سعدی-شایان حبیب ساوجبلاغی -عباس وشکینی-محمد نصراله زاده ماسوله- مهدی توانا
کنفرانسهمایش بین المللی جراحی،هوشبری و رادیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان | 1387

چکیده

بررسی فراوانی به انگل دایروفیلاریا ایمیتیس ( کرم قلب )در سگ های ولگرد شهرستان سقز

فواد سعدی،
کنفرانسهمايش منطقه اي دامپزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه | 1386

چکیده

بررسی مقاطع عرض مغز به روش تشدید مغناطیسی در یک قلاده سگ نژاد پکینیز

فواد سعدی-عباس وشکینی-حمید محی الدین
کنفرانسهمایش ملی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز | 1386

چکیده

Study of cardiac parameters by pulsed wave Doppler echocardiographic in Normal Markhoz goat

foad sadi,
JounalIranian Journal of veterinary Surgery | 2018

Abstract

Ultrasound intraocular Reference measurements in cashmere Markhoz goat

foad sadi,
JounalOnline journal of veterinary research | 2017

Abstract

Echocardiography of left ventricle in horse given atrppinedobutamine

foad sadi,
JounalOnline journal of veterinary research | 2017

Abstract

Reference intraocular ultrasonography biometric values in kord horse

foad sadi,
JounalOnline journal of veterinary research | 2017

Abstract

Tow-dimensionalUltrasonography and color dopplerEvaluation of the Cartilage Graft in Repairof Experimentally Induced Radial Bone Defect in Markhoz`s Goat

foad sadi,
JounalOnline journal of veterinary research | 2016

Abstract

Ultrasonography and Radiography Evaluation of the Cartilage Graft in Repair of Experimentally Induced Radial Bone Defect in Rabbit

foad sadi,
JounalAmerican Journal veterinary and Animal Sciences | 2012

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1386

  فیزیک پزشکی

 • اکنون 1384

  کالبد شناسی دام

سوابق تدریس

 • 1397 1388

  رادیولوژی دامپزشکی