مراتب علمی

تحصیلات

 • 1397 دکترای تخصصی

  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  واحد علوم و تحقیقات تهران

 • 1386 کارشناسی ارشد

  پرستاری

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • 1381 کارشناسی

  پرستاری

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

عوامل عملکردی اطلاعاتی مؤثر در یکپارچگی نظام سلامت

به یانه سیدامینی،
ژورنالمدیریت اطلاعات سلامت | 1397

چکیده

بررسی سطح سواد سلامت و توان خودمراقبتی در بیماران مبتلابه نارسایی قلبی

به یانه سیدامینی،
ژورنالفصلنامه سواد سلامت | 1395

چکیده

بررسی فشارخون و ارتباط آن با شاخص توده بدنی

به یانه سیدامینی،
ژورنالفصلنامه کمیته دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار | 1393

چکیده

تاثیر پانسمانهای بیولوژیک، سنتتیک و سنتی بر شدت درد زخمهای سوختگی کودکان

به یانه سیدامینی،
ژورنالنشریه پرستاری ایران(مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران | 1392

چکیده

سطح کفایت فعالیتی، اجتماعی و مدرسه ای در دختران چاق و دارای اضافه وزن مدارس ابتدایی شهر تبریز

به یانه سیدامینی،
ژورنالنشریه پرستاری ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران | 1390

چکیده

نگرانی و نیازهای مادران کودکان بستری و میزان حمایت پرستاری از آنان

به یانه سیدامینی،
ژورنال نشریه پرستاری ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران | 1390

چکیده

نقش تماشای تلویزیون در ایجاد چاقی و مشکلات رفتاری کودکان، نشریه پرستاری ایران

به یانه سیدامینی،
ژورنالنشریه پرستاری ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران | 1389

چکیده

همبستگی چاقی و اضافه وزن با مشکلات رفتاری-هیجانی و کفایت در دختران مدارس ابتدایی، 13-15 مهر 1389 (سخنرانی)

به یانه سیدامینی،
کنفرانسسومین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان، | 1389

چکیده

ارتباط مشکلات رفتاری و چاقی با مدت زمان تماشای تلویزیون در کودکان، 13-15 مهر 1389 (سخنرانی)

به یانه سیدامینی،
کنفرانسسومین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان، | 1389

چکیده

نیازهای والدین کودکان بستری در بیمارستان و حمایت پرستاری از آنان در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی مهاباد

به یانه سیدامینی،
کنفرانسهمایش سراسری چالشهای پرستاری از کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 1389

چکیده

ترسهای والدین در طول بستری شدن کودک و حمایت پرستاری از والدین در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی مهاباد

به یانه سیدامینی،
ژورنالهمایش سراسری چالشهای پرستاری از کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، 22 و 23 تی | 1389

چکیده

همبستگی چاقی و اضافه وزن با مشکلات توجه در دختران مدارس ابتدایی شهر تبریز

به یانه سیدامینی، آذر مرادی، ایوب مالک، مهر انگیز ابراهیمی ممقانی
ژورنالمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان | 1388

چکیده

ارتباط چاقی و اضافه وزن با مشکلات رفتاری درونی شده در دختران مدارس ابتدایی

به یانه سیدامینی،
ژورنالمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 1388

چکیده

اضطراب و افسردگی در کودکان چاق، همایش منطقه ای چاقی و عوارض ناشی از آن

به یانه سیدامینی،
کنفرانسدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، آذرماه 1388 (سخنرانی) | 1388

چکیده

مشکلات اجتماعی در کودکان چاق و دارای اضافه وزن

به یانه سیدامینی،
ژورنالفصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 1386

چکیده

ارتباط چاقی و اضافه وزن با مشکلات رفتاری برونی شده در دختران مدارس ابتدایی شهر تبریز

به یانه سیدامینی،
ژورنالمجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 1386

چکیده

Effective Stressors in Clinical Education. 20Int Arch Health Sci18;5:104-9.

Bayaneh Seyedamini, Mahmoudifar Y, Esmaeillou Y.
JounalInt Arch Health Sci | 2018

Abstract

Abstarcts of the 19th European Congress of Psychiatry, Burnout syndrome: A Comparison between intensive unit and general unit nurses

Bayaneh Seyedamini,
Conference19th European Congress of Psychiatry | 2018

Abstract

Investigating the Relationship between Musculoskeletal Disorders and Quality of Work Life in Nursing Staff

Bayaneh Seyedamini, Mahmoudifar Y
Jounal International Archives of Health Sciences | 2017

Abstract

Ergonomic Relationship during Work in Nursing Staff of Intensive Care Unit with Operating Room

Bayaneh Seyedamini, Mahmoudifar Y
JounalInt Arch Health Sci | 2017

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1390

  اصول و فنون پرستاری

 • اکنون 1390

  مفاهیم پایه پرستاری

 • اکنون 1387

  پرستاری کودکان 1

 • اکنون 1387

  پرستاری کودکان 2

 • اکنون 1387

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 • اکنون 1387

  پرستاری در اختلالات مادر و نوزاد

سوابق تدریس