مراتب علمی

 • اکنون 1395

  دانشیار

تحصیلات

 • 1389 دکتری

  زبان و ادبیات فارسی

  دانشگاه تهران

 • 1383 کارشناسی ارشد

  زبان و ادبیات فارسی

  دانشگاه کردستان

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

 • بررسی تطبیقی اعترافات آگوستین و المنقذ من الضلال غزّالی

 • بررسی ساختاری و محتوایی انواع اتوبیوگرافی در ادبیات فارسی

نمایش:

جغرافیای جامع شاهنامه فردوسی

خاور قربانی،
کتابدانشگاه علامه طباطبایی | 1397

چکیده

پیشینه و انواع خودزندگینامه نوشت در ایران باستان

خاور قربانی،
ژورنالفنون ادبی اصفهان | 1396

چکیده

پیشینه و انواع خودزندگینامه نوشت در ادبیات کلاسیک

خاور قربانی،
ژورنالدانشگاه آزاد شهر کرد | 1395

چکیده

بررسی ظرفیت تاثیرگذاری برخی قصه¬های نمادین منظوم دهه¬ی هشتاد بر رشد آموزه های دینی کودکان

خاور قربانی،
ژورنالمطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز | 1394

چکیده

ریخت شناسی داستان زال و رودابه ، بهرا گور و اسپینود، گشتاسیب و کتایون

خاور قربانی،
ژورنالادبیات غنایی دانشگاه سیستان وبلوچستان | 1394

چکیده

لیلی و مجنون نظامی و سلامان و ابسال جامی

خاور قربانی،
ژورنالرشد | 1394

چکیده

بررسی ساختار و محتوای چیستانهای منظوم زبان فارسی (ازنیمۀ دوم قرن سه تا پایان قرن شش)

خاور قربانی،
کنفرانسدومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی | 1394

چکیده

روایت شناسی داستانهای زندگی شهدا در سالهای 1381-83

خاور قربانی،
کنفرانسهمایش بین¬المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی | 1394

چکیده

جغرافیای منطقه جبال در شاهنامه

خاور قربانی،
ژورنالهمایش بین¬المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی | 1394

چکیده

تأثیر عادت واره ها بر زبان تشبیهات حسن غزنوی

خاور قربانی،
ژورنالمطالعات نقد ادبی | 1392

چکیده

جایگاه اعترافات در ادبیات فارسی(با تکیه‌بر اعترافات آگوستین و غزالی)

خاور قربانی،
ژورنالادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان | 1391

چکیده

انواع نوستالژی در غزلیات شهریار

خاور قربانی،
ژورنالدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد | 1391

چکیده

بررسی تطبیقی گناه در غزلیات حافظ و اعترافات آگوستین

خاور قربانی،
کنفرانسهفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی | 1391

چکیده

تصحیح چند بیت از آثار عطار نیشابوری

خاور قربانی،
ژورنالهفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی | 1391

چکیده

واژه «پارس» معادلی برای «ایران» از دورۀ جمشید تا لهراسب

خاور قربانی،
ژورنالهفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی | 1391

چکیده

بررسي و نقد توالي خويشكاري هاي قهرمان در نظریه‌ی ریخت‌شناسی پراپ (با تكيه بر ریخت‌شناسی سه قصه از شاهنامه)

خاور قربانی،
ژورنالمتن پژوهی ادبی | 1390

چکیده

سبک تاریخ‌نگاری فردوسی در شاهنامه

خاور قربانی،
ژورنالبهار ادب | 1390

چکیده

. رویا ابزاری برای کشف و شهود

خاور قربانی،
ژورنالفصلنامه اديان و عرفان دانشگاه آزاد زنجان | 1390

چکیده

نگاهی تاریخی جغرافیایی به مراکز حکومتی و مرزهای شمال و شمال غربی ایران در شاهنامه

خاور قربانی،
فصل کتابدفتر اول فردوسی پژوهی ( مجموعه مقالات به قلم گروهی از نویسندگان) | 1390

چکیده

بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستی در سال های ابری ، اثر علی اشرف درویشیان

خاور قربانی،
ژورنالنشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز | 1389

چکیده

تبیین متناقض نمای وحدت و کثرت در آثار عطار نیشابوری

خاور قربانی،
ژورنالنشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز | 1386

چکیده

پیوند کلام اسلامی با متناقض نما در زبان عطار نیشابوری

خاور قربانی،
ژورنالدانشکده ادبیات فردوسی مشهد | 1385

چکیده

دروس جاری

 • اکنون 1397

  تحقیق در معانی و بیان

 • اکنون 1397

  کاربرد رایانه در امور اداری ۱

 • اکنون 1397

  کاربرد رایانه در امور اداری ۲

 • اکنون 1397

  کاربرد نرم افزارهای رایانه در امور آموزشی

سوابق تدریس