مراتب علمی

 • اکنون 1393

  استادیار

 • 1393 1387

  مربی

تحصیلات

 • 1393 دکترای تخصصی

  مهندسی برق - الکترونیک

  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 • 1386 کارشناسی ارشد

  مهندسی برق - الکترونیک

  دانشگاه ارومیه

 • 1381 کارشناسی

  مهندسی برق - الکترونیک

  دانشگاه ارومیه

افتخارت و جوایز

 • 1390
  طراحی و ساخت یک دستگاه الکترونیکی جهت هوشمند سازی علایم راهنمایی و رانندگی (اختراع)
 • 1390
  پژوهشگر برتر در سال 1390

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

طراحی یک تقویت‌کننده پهن باند کم نویز با تطبیق مناسب امپدانس خروجی و ورودی در تکنولوژی 0.18 میکرومتر

فرشاد عزیزی و قادر یوسفی
کنفرانسهشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران | 1395

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بهینه سازی تقویت کنندهی کمنویز CMOS پهنباند میباشد چالش های جدی در پیاده سازی اجزای گیرنده فراپهن باند وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها طراحی بلوک تقویت کننده کمنویز فراپهنباند است که بلوکی کلیدی در بسیاری از گیرنده های رادیویی با کارایی بالاست زیرا عملکرد این قسمت به شدت حساسیت و گزینندگی سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد و معمولا اولین بلوک فعال گیرنده بعد از آنتن است تقویتکننده کمنویز سیگنالهای ورودی را به گونه ای تقویت می کند که نویز تولیدشده به وسیله بلوکهای بعدی کمترین تاثیر را بر روی نسبت سیگنال به نویز SNR سیستم داشته باشد 1 بنابراین باید دارای پهنای باند بالا، بهره بالا و هموار، نویز فیگر پایین، تطبیق امپدانس مناسب و مصرف توان پایین باشد 1 با توجه به گسترش روزافزون سیستم های فراپهنباند، بهینه- سازی سیستم های فوق امری ضروری می باشد 1 هدف ما در این مقاله طراحی تقویت کننده کمنویزی است که دارای عملکرد مطلوب بوده و مشخصات مد نظر شامل تطبیق امپدانس ورودی مناسب، نویز کم، بهره هموار، و مصرف توان پایین باشد شبیهسازیهای لازم با استفاده از نرم-افزار Hspice در پروسه استاندارد 0.18 میکرومتر CMOS انجام گرفته و با نتایج کارهای قبلی مقایسه شده است.

جایابی و ظرفیت یابی منابع خورشیدی در شبکه های توزیع با استفاده از فازی عصبی

علی آذریار و قادر یوسفی
کنفرانسهشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران | 1395

چکیده

در این مقاله، یک روش جدید برای تعیین مکان مناسب و بهینه برای نصب منابع تولید پراکندهی خورشیدی ارایه میشود. مساله جایابی بهینه با درنظر گرفتن فاکتورهای ولتاژ، تلفات و ضریب توان مدلسازی شدهاند تا تابع هدف استخراج شده از مساله به گونه ای باشدکه شامل کاهش تلفات، بهبود شاخص پروفایل،پایداری ولتاژ و ضریب توان باشد. در این پژوهش برای مدلسازی و تخمین میزان بار شبکه و وابستگی تولید منابع خورشیدی و مصرف انرژی به شرایط مختلف، از روش عصبی استفاده شده است. همچنین برای رفع مشکل عدم قطعیت در بار و میزان تولید منابع خورشیدی از پخشبار فازی استفاده شده است تا عدم قطعیت بارها و منابع حداقل گردد. به عبارت دیگر در این مقاله از ترکیب شبکههای فازی و عصبی برای ایجاد مدل مناسب احتمالاتی وابسته به شرایط در جایابی منابع استفاده شده است تا نتایج واقعیتر باشند. نتایج شبیهسازی برای مدل و روش پیشنهادی برایMatlab جایابی بهتر در حالت ها و شرایط مختلف با استفاده از نرمافزار انجام گرفته است. مراحل شبیهسازی با کاندید کردن باسهای 17.24 و انجام گرفته است که نشان IEEE 27 از سیستم 22 باسهی استانداردخواهد داد روش پیشنهادی دارای عملکرد مناسبی میباشد.

" پیدایش اکسیداسیون سیلیکان و روشهای افزایش سرعت نرخ رشد و مقاومت استحکامی آن برای کاربرد ساخت آی سی های CMOS

سید وحید فیض بخش و قادر یوسفی
کنفرانسهشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران | 1395

چکیده

با توجه به اهمیت زیادی که سیلیکون در سطح فنآوری دارد و 25 درصد سطح کره زمین را سیلیکان تشکیل میدهد، در صنعت به وفور از این عنصر استفاده CMOS مخصوصا در صنعت آیسیهای میگردد و در این مقاله سعی بر این است در محیطهای آزمایشگاهی و تجربی، دماها و محیطهایی که در آن این عنصر واکنش نشان می دهد را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نرخ رشد اکسید را در این محیطها با توجه به تحقیقات انجام شده و درپی آن استفاده از روشهای جدید برای رشد اکسید در اکسیداسیون سیلیکان و تغییر در نرخ سرعت تشکیل اکسید و افزایش مقاومت آن مورد بحث قرار دهیم. در این زمینه از دهه 60 میلادی تا به امروز با استفاده از روابط تجربی و همچنین اعداد وارقام آزمایشگاهی بدست آمده، چند مقالهی مهم از بدو پیدایش اکسیداسیون تا حالا مطالعه و در نهایت مقایسه آنها از لحاظ نرخ رشد اکسید و افزایش مقاومت استحکامی آنها مد نظر میباشد. در ضمن بیشتر کارههای انجام شده بر روی منحنیها قابل رویت و استناد بوده که در نهایت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

طراحی و شبیه سازی یک مدار تقویت کنندة نویز پایین فراپهن باند (UWB) در باند فرکانسی 3.1-10. 6 GHz و تکنولوژی 0.18µm CMOS برای استفاده در سیستم های مخابراتی

آسو کرده لاچین و قادر یوسفی
کنفرانسهشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران | 1395

چکیده

یک گیرندهی مخابراتی به عنوان یکی از ارکان سیستمهای - مخابراتی سیگنالی در حدود نانو ولت را دریافت میکند، بنابراین تقویتکننده کمنویز به عنوان دومین بخش این گیرندهها برای اینکه سیگنال را بدون اعوجاج عبور دهد باید بهرهی توان بالا و عدد نویز پایینی داشته باشد. با توجه به تاثیرات بسیار زیاد بهرهی توان و عدد نویز بر یکدیگر، در این مقاله به بهبود عدد نویز و بهرهی توان در یک تقویت- کننده کمنویز بصورتی موازی پرداخته شده است. مطابق قانون فریز تمرکز طراحیها بر روی طبقه ورودی قرار میگیرد و بنابراین برای دستیابی به عدد نویزی پایین و در کنار آن بهرهی توانی بالا، المانهایی که باعث کاهش بهرهی توان و افزایش عدد نویز در طبقه ورودی می شوند از مدار حذف میگردند؛ حذف این المانها ایجاد تطبیق را دچار مشکلاتی خواهد کرد که برای جبران آن، سلفهای تزویج پیشنهاد می- شوند. در ساختار پیشنهادی، مشابه با روشهایی که از سلف در سورستقویتکننده استفاده میکنند یک مقاومت بدون نویز ایجاد میشود که از آن میتوان برای ایجاد تطبیق امپدانس در باند وسیع استفاده کرد، در این ساختار به کمک سلفهای تزویج عدد نویز در حدود 3dB و بهره توان 12dB بدست آمده است. توان مصرفی ساختار طراحی شده کمتر از 10 mW میباشد که مقدار مناسبی است. پاسخ بهره بدست آمده بسیار تخت بوده و با توجه به عدد نویز پایین حاصل شده برای کاربرد در سیستمهای مخابراتی مناسب میباشد.

مروری بر تکنولوژی ساخت و عملکرد ترانزیستورهای ماسفت چرخشی PS-MOSFET

فرزاد جهینی و قادر یوسفی
کنفرانسهشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران | 1395

چکیده

در سالهای اخیر ترانزیستورهای چرخشی توجه زیادی را بعنوان یک بلوک ساختمانی پرکارکربرد مدارات مجتمع آینده به خود جلب کردهاند. در این مقاله سعی بر این است که مراحل ساخت یک ماسفت چرخشی-کارکردی با نام ماسفت شبهچرخشی MOSFET-PS بررسی و توصیف شود. ماسفت چرخشی یک مداری است که از یک ماسفت معمولی و اتصال تونل مغناطیسی MTJ برای باز تولید توابع ترانزیستورهای چرخشی استفاده میکند. تکنیکهای یکپارچهسازی قطعه برای یک ماسفت دروازه زیرین از یک حامل سیلیکون- بر- عایق SOI استفاده کرده و برای یک MTJ با یک الکترود آلیاژ و بازدارنده تونل MgO توسعه داده شده است. MOSFET-PS ساخته شده، رسانایی متقابل کم و جریان زیاد کنترل شده را توسط پیکربندیهای مغناطیسی MTJ در دمای اتاق از خود نشان میدهد. اما در سالهای اخیر با روش مجتمعسازی توسعه یافته با استفاده از یک تراشه MPW CMOS توانستهاند MTJهای ساخته شده بر روی تراشه را با نسبت مقاومت مغناطیسی TMR بزرگ > 140 و سازگار با کاربرد ماسفت چرخشی تولید کنند. توسعه این تکنولوژی میتواند درها را برای کاوش مدارهای ترکیبی کاربردی جدید مبتنی بر CMOS باز کند. چند مقالهی مهم از بدو پیدایش این نوع ترانزیستورها تا حالا مطالعه و در نهایت مقایسه آنها از لحاظ نسبت مقاومت مغناطیسی و کنترل و افزایش جریان خروجی و حداکثر نسبت جریان مغناطیسی بصورت نموداری بررسی میشوند.

جبران سازي توان راکتیو در ژنراتورهاي DFIG با استفاده از کنترلرمنطق فازي

ارسلان بدری و قادر یوسفی
کنفرانساولین کنگزه ملی برق و انرژی | 1395

چکیده

مسیله بسیار مهم در توربین ژنراتورالقایی تغذیه دوسویه (DFIG) متصل به شبکه، جبرانسازی توان راکتیو است که بر روی کیفیت ولتاژ و قابلیت اطمینان شبکه تاثیرگذار میباشد. ما در این پژوهش برای جبرانسازی توان راکتیو در ژنراتورهای DFIG ،از کنترلر منطق فازی استفاده میکنیم. برای این منظور کار برروی یکتوربین ژنراتور القایی دوسو تغذیه که به شبکه متصل شده انجام می شود. هدف از طراحی این کنترلر منطق فازی ایجاد یک خروجی ref-Iq میباشد که از طریق آن توان راکتیو تزریقی به شبکه کنترل میشود که این کار توسط ژنراتور انجام میگردد. در واقع هدف از جبرانسازی توان راکتیو، کنترل ولتاژ در مقدار قابل قبول میباشد. برای رسیدن به این هدف، کنترلر منطق فازی را بهگونهای طراحی مینماییم که با استفاده از دو ورودی ولتاژ و تغییرات ولتاژ که خروجی توربین ژنراتور است، به یک کنترلر منطق فازی داده شودو یک خروجی مناسب از کنترلر که همان ref-Iq است، گرفته میشود.

جبران ساز توان راکتیو در شبکه قدرت دو باسه با استفاده از STATCOM مبتنی بر کنترلر منطق فازی

پیمان کبیری و قادر یوسفی،
کنفرانساولین کنگزه ملی برق و انرژی | 1395

چکیده

شبکه های انتقال سیستمهای قدرت مدرن بدلیل افزایش تقاضا و محدودیت در احداث خطوط جدید بطور فزآیندهای در حال دگرگونی هستند. یکی از عواقب چنین سیستمهای تحت تنشی، خطر از دست دادن پایداری پس از یک اغتشاش میباشد. سیستمهای انتقال 1 جریان متناوب انعطافپذیر(FACTS ،(تجهیزات بسیار موثری برای جلوگیری از این اغتشاش و ایجاد پایداری مورد نظر میباشند. 2 ادوات FACTS همانند جبرانساز استاتیکی سنکرون(STATCOM (آخرین تکنولوژی تجهیزات کلیدزنی الکترونیک قدرت در سیستمهای انتقال توان الکتریکی برای کنترل ولتاژ و ضریب توان میباشند. بهمین منظور در این مقاله ابتدا در مورد STATCOM و اساس 3 عملکرد آن توضیح داده و به بیان منطق فازی ( Fuzzy (می- پردازیم. در ادامه کنترلکننده STATCOM مبتنی بر منطق فازی و PI-FUZZY برای بهبود پایداری گذرای سیستمهای دو ماشینه طراحی میشود. کنترلکننده پیشنهادی تحت محیط نرمافزار SIMULINK/MATLAB پیادهسازی شده و نتایج آن در سیستم دو ماشینه با کنترلکننده PI مرسوم مقایسه میشود.

طراحي و شبيه¬سازي كنترل توان اكتيو در شبكه¬هاي قدرت به وسيله ِDVR با استفاده از نرم افزار MATLAB

کاوه ساجدی و قادر یوسفی
کنفرانساولین کنگزه ملی برق و انرژی | 1395

چکیده

امروزه با وجود کاربرد وسیع بارهای حساس نظیر ادوات الکترونیک قدرت، کامپیوترها و بارهای غیرخطی در شبکههای توزیع، مسیله کیفیت توان اکتیو بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر این بارها به تغییرات ولتاژ، نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ، حساس بوده و جهت عملکرد مناسب به منبع ولتاژ سینوسی نیاز دارند. بنابراین استفاده از بهسازهای کیفیت توان جهت کاهش اثر نامطلوب این اختلالات بر عملکرد بارهای حساس ضروری به نظر میرسد. هدف از انجام این پژوهش بهبود کیفیت توان در شبکههای توزیع نیروی برق با وجود اغتشاشاتی نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ با استفاده از DVR پیشنهادی میباشد. در این مقاله جهت نیل به اهداف فوق، مبدل منبع ولتاژ چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری (MMCC (جهت بهبود عملکرد DVR در جبرانسازی اغتشاشات ولتاژ ارایه میشود. به منظور مشاهده عملکرد DVR پیشنهادی در بهبود کیفیت توان، سیستم تست در محیط SIMULINK/MATLAB شبیهسازی میشود. جهت ارزیابی کیفیت ولتاژ و مشاهده عملکرد DVR با استفاده از مبدل پیشنهادی، THD ولتاژ دو سر بار و ولتاژ تزریقی توسط DVRپیشنهادی هفت سطحه محاسبه شده و با DVR معمولی (مبتنی بر اینورتر دو سطحه PWM (مقایسه میگردد. نتایج حاصل از شبیهسازی، سرعت عملکرد و دقت DVR پیشنهادی را در بازیابی ولتاژ دو سر بار تایید میکند.

بهبود هارمونیک جریان سیستم های توزیع با حضور منابع فیوسل اکسیدجامد و کنترل کننده فازی در نقطه اتصال به شبکه PCC

سامرند محمد زاده و قادر یوسفی
کنفرانساولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند | 1393

چکیده

در دو دهه ی اخیر کیفیت توان الکتریکی، توجه روزافزون شرکت های برق و مشترکین را به خود معطوف کرده است. این عبارت(کیفیت توان) بعنوان یک مفهوم فراگیر برای انواع مختلف اغتشاشات سیستم قدرت مطرح است. در سال های گذشته روش های تداولی برای بهبود کیفیت توان از جمله استفاده از فیلترهای اکتیو، پسیو یا هیبریدی ارائه شده است. با توجه به مزایا و بکارگیری رو به رشد اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر به شبکه های توزیع، در این مقاله هدف استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای بهبود کیفیت توان است. در این مقاله ضمن مطالعه ی پژوهش های انجام شده در این زمینه، یک کنترل کننده ی فازی جهت کنترل سیگنال های مبدل متصل به نقطه ی PCC و لینک DC ارائه شده است. این کنترل کننده نه تنها وظیفه بهبود کیفیت توان طرف شبکه را دارد، بلکه کنترل انتقال توان مابین انرژی های تجدیدپذیر و شبکه را به خوبی انجام می دهد. نتایج شبیه سازی کل سیستم ارائه شده با استفاده از نرم افزار MATLAB/Simulink انجام گرفته ست.

شبیه سازی کنترل توان در شبکه های قدرت با استفاده از مفهوم جدیدادوات FACTS توزیع شده

محمد کریمی و قادر یوسفی،
کنفرانساولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند | 1393

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های برق، استفاده بهینه از شبکه های موجود و افزایش پایداری دینامیکی آن ها یکی از مهم ترین مسائل سال های اخیر می باشد. سیستم های انتقال انعطاف پذیر جریان متناوب (FACTS) به دلیل انعطاف پذیری که درشبکه های قدرت می توانند ایجاد کنند، از جمله تجهیزاتی هستند که با ایجاد اصلاحات لازم در خطوط انتقال قادر به کاهش فاصله بین حد بارگذاری حرارتی خطوط و حد پایداری می باشند. از طرفی در بیشتر موارد، تجهیزات قدیمی و مرسوم، نمی توانند مانندسیستم های FACTS مشکلاتی از قبیل: کمبود ولتاژ، اعوجاج هارمونیکی، فلیکر و تداخل امواج الکترومغناطیسی و غیره .. که جزومهم ترین مشکلات در بحث کیفیت توان هستند را حل کنند. به همین دلیل ادوات جدیدی مبتنی بر مبدل های قابل کلیدزنی PWMتوزیع شده با نام DSTATCOM معرفی میشوند. در این مقاله، عملکرد مدل شبیه سازی شده یک سیستم ساده و سیستم ١٣ باسه به همراه جبران ساز DSTATCOM تحلیل و بررسی میشود. نتایج شبیه سازی سیستم ارائه شده توسط نرم افزار MATLAB/Simulink انجام شده و مشخص میکند که ساختار DSTATCOM و استراتژی کنترلی ارائه شده نتایج بهتری را نسبت به روش های کنترلی مرسوم دارد. ساختار ارائه شده موجب بهبود عملکرد مبدل در خروجی میشود. به دلیل استفاده از روش کنترل شیفت فاز، هارمونیک در مدار کنترلی مبدل ارائه شده، کاهش یافته و ریپل و اعوجاج هارمونیکی ولتاژ خروجی اینورتر نیز کم تر شده است.

سنسورهای فیبر نوری

نسرین جلالی؛ اکبر جعفری؛ قادر یوسفی
کنفرانساولین کنفرانس ملی نانو الکترونیک ایران | 1391

چکیده

تکنولوژی سنسور فیبر نوری امکان حس کردن انواع پارامترها از جمله کرنش، دما و فشاردر محیط های ناملایم و مکانهای پرت و دوردست را میسر نموده است. این نوع سنسورها برخی از مشخصه های موج نور در فیبرهای نوری مانند شدت و فاز یا استفاده از فیبرنوری به صورت محیط واسطه برای انتقال اطلاعات مربوط به اندازه گیری را تعدیل می نمایند. مزیت سنسورهای فیبر نوری در مقایسه با سنسورهای الکتریکی متداول باعثکاربرد بیشتر این سنسورها در محیط های مختلف گردیده تا جائیکه در حال حاضر جز مولفه های اصلی در بهینه سازی فرآیندهای صنعتی، سیستم های کنترل کیفیت، تشخیص دارویی پیشگیری و کنترل ناهنجاری ها فرآیند کلی تلقی می شوند. این مقاله ای مختصری است درباره آشنایی بیشتر با تکنولوژی فیبر نوری و برخی کاربردهای آن که باعث شده است این شاخهاز تکنولوژی نوری که هنوز در ابتدای راه است، به رشته ای جذاب و جالب توجه تبدیل گردد.

کاربرد حسگرهای تار نوری در زیر ساخت ها

نسرین جلالی؛ اکبر جعفری؛ قادر یوسفی
کنفرانساولین کنفرانس ملی نانو الکترونیک ایران | 1391

چکیده

فن آوری حسگرهای تار نوری امکان اندازه گیری پارامترهای مختلفی مانندکرنش، دما و فشار را در محیط های مختلف و مکان های دور فراهم می کند. مزیت حسگرهای تار نوری در مقایسه با حسگرهای الکتریکی متداول،باعث کاربرد بیشتر این سنسورها در محیط های مختلف گردیده تا جائیکه در حال حاضر جزء مؤلفه های اصلی در بهینه سازی فرآیندهای صنعتی تلقی می شوند. حسگر فیبر نوری در کنار مزیت های دیگری که دارد، در سایهپیشرفت های اخیر و مقرون به صرفه بودن مورد توجه فراوان قرار گرفته است. از این رو، محققان فیبرهای نوری حاصل از گسترش ارتباطات دور بردو ادوات اپتوالکترونیکی را در هم ادغام کرده و موفق به تولید سنسورهای فیبر نوری گردیدند. در این مقاله به بررسی کاربرد حسگرهای تار نوری در زمینه ساخت و ساز که از اهمیت چشمگیری برخوردار استپرداخته ایم. از آنجایی که این حسگرها رشد چندانی در کشور ما نیافته است به همین خاطر سعی کرده ایم در این مقاله بیشتر به بررسی این موضوع بپردازیم

بررسی خواص نانو الیاف کربن

نسرین جلالی؛ اکبر جعفری؛ قادر یوسفی
کنفرانساولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پلروشیمی و نیروگاهی ایران | 1391

چکیده

در این مقاله به بررسی دو نمونه از نانوالیاف کربن با استفاده از پلی کریلونیتریل که یکی از نمونه ها توسط حلال دی متیل فرامید و دیگری به روش الکتروریسی از محلول در حلال دی متیل فرامید بدست می آید .در نمونه اول نحوه تغییر مقاومت الکتریکی نانو الیاف کربن را در حضور میدان مغناطیسی در دماهای مختلف اندازه گرفته و به خوبی در می یابیم که با افزایش دما مقاومت الکتریکی کم می شود و نانوالیاف کربن تمایل به نیمه رسانایی دارد و در نمونه دوم رسانندگیالکتریکی را با تغییرات دما بررسی می کنیم و به این نتیجه می رسیم که رسانندگی الکتریکی تابعی از کربنوزاسیون است

مبدل جدید آنالوگ به دیجیتال با سرعت و دقت بالا با استفاده از مدارات مد جریان برای استفاده در بلوکهای کنترلر فازی

صادق امینی فر؛ محمد امین دانشور؛ قادر یوسفی
کنفرانس دومین کنفرانس مهندسی برق دانشجویی ایران | 1388

چکیده

در این مقاله یک مبدل آنالوگ به دیجیتال برای بلوکهای کنترلر فازی ارائه می شود. با اعمال این مبدل به بلوکهای کنترلر قابلیت برنامه پذیری آن افزایش می یابد. قدرت تفکیک پذیری مبدل هفت بیت بوده و بدلیل بکارگیری این مبدل همزمان با عمل فازیسازی علاوه بر کاهش سطح اشغالی در صورت استفاده در کنترلر فازی، سرعت آن نیز افزایش یافته می یابد. برای دستیابی به ولتاژ کاری پایین و کاهش توان مصرفی، از مزایای مدار در مد جریان بهره گرفته شده است. این مبدل با نرم افزار Hspice در پروسه ی استاندارد CMOS 0.35μm شبیه سازی شده و با استفاده از Cadence کل Layout مبدل، که در برگیرنده سطح کمتر از 0.02mm2 بوده، استخراج شده است. ضمن اینکه تأخیر سیستم در حدود ns 40 بوده که سرعت 25MHZ را نتیجه می دهد. همچنین توان مصرفی مدار در حدود 5 mw می باشد.

ارائه یک فازی ساز جدید با ورودی دیجیتال و خروجی آنالوگ در مد جریان

محمد امین دانشور؛ صادق امینی¬فر ؛ قادر یوسفی
کنفرانسدومین کنفرانس مهندسی برق دانشجویی ایران | 1388

چکیده

همچنانکه میدانیم خاصیت منطق فازی به گونه ای است که همخوانی بسیار زیادی با طراحی آنالوگ دارد منتها در اکثر مقوله های صنعتی، از طراحی دیجیتال استفاده شده است. به این منظور در این مقاله سعی شده است که مقدمات طراحی یک سیستم تمام آنالوگ فازی سازگار با سیستمهای دیجیتال مورد مطالعه قرار گیرد و در این راستا یک فازی ساز جدید با ورودی دیجیتال و خروجی آنالوگ (بدون استفاده از مبدل دیجیتال به آنالوگ) با استفاده از ترانزیستورهای MOS طراحی شده و چینش نهایی آن با استفاده از نرم افزار Cadence به منظور ساخت ارائه می گردد. این فازی سازی برای سیگنال دیجیتال ورودی پنج بیتی و درجه عضویت به صورت جریان با تفکیک پذیری معادل پنج بیت در رنج 45 میکرو آمپر بر اساس یک راهکار جدید مبتنی بر ترکیبی از مزایای آنالوگ و دیجیتال طراحی شده است. نتایج شبیه سازی HSPICE در فرکانس هفتاد مگا هرتز در پروسه استاندارد 0.35u CMOS ارائه شده است و در نهایت داده های بدست آمده از شبیه سازی مدارات مربوطه برای یک کنترلر فازی دو ورودی و یک خروجی 9Singletone عدد rule برای فرکانس کلاک چهل مگاهرتز آورده شده است.

طراحی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ با فرکانس کاری 1Gs/s و دقت تفکیک¬پذیری 12bit

قادر يوسفي، شيلان ندا و مسعود دوستي
کنفرانسدومین همایش منطقه¬ای برق، توسعه و پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر | 1388

چکیده

در این مقاله طراحی و پیاده سازی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ با فرکانس یک میلیارد نمونه در ثانیه و دقت 12 بیت در پروسه استاندارد تکنولوژی 0.35um CMOS ارائه می شود. این کار شامل طراحی مدارات جدید بوده که شبیه سازی مبدل، با نتایج INL خوب ( 0.7LSB برای 8بیت و 0.8LSB برای 12بیت) بدست آمده است. همچنین SFDR با Fsig=125Meg و Fs=500Meg حدود 73dB وبرای Fsig=125Meg و Fs=1G حدود 60dB با محاسبه خازن کل Layout بدست آمده است. کل توان مصرفی 180mw و با منابع تغذیه 3.3v و 2v کار می کند. با توجه به layout طراحی شده سطح اشغال شده تراشه 0.48mm2 بوده و از چهار metal و دو poly استفاده شده و نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار Hspice انجام گرفته است.

کاربرد منطق فازی در پیاده سازی یک کنترلر فازی هوشمند برای کنترل قدرت ترمز یک خودرو

شیلان ندا، سهراب خان محمدی و قادر یوسفی
کنفرانسهمایش استانی هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد | 1388

چکیده

چنانچه می دانیم منطق دیجیتال دارای logic های 0 و1 است ولی منطق فازی می تواند دارای منطق های فراوانی بین 0 و1 باشد.تجزیه وتحلیل سیستم های غیر خطی با استفاده از محاسبات ریاضی بسیار پیچیده خواهند شد ولی استفاده از منطق فازی و آنالیز روابط غیر خطی در دنیای فازی بسیار ساده بوده و بدلیل خاصیت انعطاف پذیری آن در پیاده سازی کنترلرهای هوشمند بطور چشمگیر استفاده می شود. مثلاً کنترل سه پارامتر مهم یک خودرو از جمله دمای موتور، مقدار بنزین و وضعیت روغن در منطق فازی بسیار ساده بوده و با یک فیدبک منفی می توان هر سه را با هم کنترل کرد.

طراحی مدارات الکترونیکی مینیمم گیر برای کاربرد کنترلر های فازی

شیلان ندا، احمد قنبری و قادر یوسفی
کنفرانسهمایش استانی هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد-ایران | 1388

چکیده

در این مقاله منطق فازی بعنوان یک منطق کاربردی برای پیاده سازی مدارات الکترونیکی جهت طراحی مدار مینیمم گیر ارائه می شود. با استفاده از منطق فازی آنالیز روابط غیر خطی پارامترهای طبیعت مورد بحث قرار می گیرد که تحلیل آنها در محیط کلاسیک بسیار سخت می باشد در حالیکه درمحیط فازی به سادگی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. راهکار مهم در این مقاله تحلیل پارامترهای غیر خطی طبیعت مانند کنتر ل سرعت و مسافت یک خودرو است که با توجه به اینکه هر کنترلر فازی دارای سه قسمت مهم فازی ساز، موتور استنتاج و فازی زدا می باشد، یک مدار جدید فازی CMOS بنام مینیمم گیر(Min Circuit) جهت پیاده سازی موتور استنتاج فازی با استفاده از مدارهای جدید Current Mode ارائه خواهد شد. در پایان مدار طراحی شده با استفاده از نرم افزار Hspice شبیه سازی شده و در پروسه استاندارد 0.35um CMOS انجام می گیرد.

طراحی و پیاده سازی یک تراشه جدید کنترلر فازی CMOS با خروجی دیجیتال و ارائه مدارهای جدید برای بلوکهای مختلف آن با استفاده از مدارات Current-Mode

قادر یوسفی، عبدالله خویی و خیرالله حدیدی
کنفرانسپانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران | 1386

چکیده

در این مقاله یک طراحی جدید برای کنترلر فازی با دو ورودی Mixed – Signal و خروجی دیجیتال ارائه می شود . با این کار بسیاری از مزایای مدارهای آنالوگ به مزیتهای کلی سیستم که دارای خروجی دیجیتال است، اضافه شده است. برای پیاده سازی این اید ه یک مدار فازی ساز بر اساس یک راهکار جدید با ورودی Mixed-Signal و ایجاد سه درجه عضویت متفاوت بصورت شکلهای همزمان گوسی، ذوزنقه ای و مثلثی با قابلیت برنامه ریزی طراحیشده است. برای ترکیب Antecedent ها جهت استفاده در بخش Inference سهمدار جدید برای پیاده سازی عملگرهای Min-Max ارائه شده است. همچنین برای قسمت Divider در بلوک Defuzzifier یک مدار جدید بهبود یافته که بصورت مبدل آنالوگ به دیجیتال با قدرت تفکیک پذیری 7bit کار می کند، به طراحیهای کلی سیستم افزوده شده است. در نهایت نتایج شبیه سازی مداری با استفاده از نرم افزار HSPICE در پروسه استاندارد CMOS 0.35um برای بلوکهای مختلف یک کنترلر فازی دو ورودی، یک خروجی بصورت Sigleton و 16 عدد Rule ارائه شده است.

An enhanced fast-settling recycling folded cascode Op-Amp with improved DC gain in 90 nm CMOS process

Ghader Yosefi
JounalJournal of Analog Integrated Circuits and Signal Processing (Springer) | 2018

Abstract

Proposed in this paper is design and analysis of an enhanced recycling folded cascode (RFC) Op-Amp. This structure is achieved using connecting two nodes and eliminating some devices in the conventional RFC. This effect enhances the DC gain with increasing output resistance of differential pair compared to the conventional RFC circuit. In the same − 3 dB frequency, the unity gain bandwidth is also increased. Moreover, for the same slew rate and input referred noise performance, other proposed improvements are the fast-settling time and total harmonic distortion. Hspice simulation results in 90 nm CMOS standard technology demonstrate that the proposed amplifier has 1.2 times the unity gain bandwidth (190 vs. 160 MHz) and also has twice gain boosting (66.2 vs. 59.5 dB) in the same − 3 dB frequency, power supply (1.2 V) and driving capacitor load of 5 pF.

Simulation of a CMOS RFC Operation Amplifier Circuit with New Results of DC Gain

S. V. Feizbakhsh, Gh. Yosefi
ConferenceInternational Conference fundamental research on electrical engineering, Tehran 21 July 2017, Iran | 2017

Abstract

In this paper, we re-do simulation of a recycling folded cascode (RFC) op-amp which was published by Rida S. Assaad and et all, in IEEE Journal of Solid-State Circuits. The authors presented and simulated the RFC circuit to obtain DC gain using AC analysis only. They achieved to the results that with increasing the factor of k (the ratio of cross couple transistors in RFC circuit) the DC gain can be improved. But, we criticize their work scientifically and present a contrary result. We calculate and analyze the transconductance and output resistance of RFC op–amp using both DC and AC analysis. So we propose new results and prove this fact that with increasing k (1.5

New Programmable CMOS Fuzzifier and C2V Circuits Applicable in FLC Chip for Signal Processing of MEMS Glucose Sensors

Ghader Yosefi, Sattar Mirzakuchaki, Farshid Raissi
JounalJournal of Appl. Sci. 2015, 5(3), 402-414; doi:10.3390/app5030402 (registering DOI) | 2015

Abstract

This paper presents the design and simulation of improved circuits of Fuzzifier and capacitance to voltage (C2V) converter. The Fuzzifier circuit is designed based on analog advantages such as low die area, high accuracy, and simplicity which are added to the fuzzy system advantages. For implementing this idea, a programmable Membership Function Generator (MFG) including differential pair circuit as a Fuzzifier is proposed. The MFG generates arbitrary forms of Gaussian, Trapezoidal, and Triangular shapes. The shape types are achieved using control switches and different reference voltages. This structure is also general purpose in tuning the slope of Membership Functions (MFs) using scaled transistors with different W/L ratios. With a specific purpose in mind, we used it here to generate fuzzy language terms from sensed classic data of a blood glucose microsensor. Thus we proposed a C2V circuit to convert capacitance variations (from MEMS glucose microsensor) to voltage values as classic data. The proposed mentioned circuits can be applicable in design of Fuzzy Logic Controller (FLC) chips to detect blood glucose, process its data in Fuzzy environment, and control insulin injection of diabetic patients by MEMS micropumps. The simulation results are achieved by MATLAB and Hspice software in 0.35 μm CMOS standard technology.

Design and Analysis of a High Force, Low Voltage and High Flow Rate Electro-Thermal Micropump

Ghader Yosefi, Sattar Mirzakuchaki, Farshid Raissi and Saeid Afrang
JounalJournal of Micromachines | 2014

Abstract

This paper presents the design and simulation of an improved electro-thermal micromachined pump for drug delivery applications. Thermal actuators, which are a type of Micro Electro Mechanical system (MEMS) device, are highly useful because of their ability to deliver with great force and displacement. Thus, our structure is based on a thermal actuator that exploits the Joule heating effect and has been improved using the springy length properties of MEMS chevron beams. The Joule heating effect results in a difference in temperature and therefore displacement in the beams (actuators). Simulation results show that a maximum force of 4.4 mN and a maximum flow rate of 16 μL/min can be obtained by applying an AC voltage as low as 8 V at different frequencies ranging from 1 to 32 Hz. The maximum temperature was a problem at the chevron beams and the center shaft. Thus, to locally increase the temperature of the chevron beams alone and not that of the pumping diaphragm: (1) The air gaps 2 μm underneath and above the device layer were optimized for heat transfer. (2) Release holes and providing fins were created at the center shaft and actuator, respectively, to decrease the temperature by approximately 10 °C. (3) We inserted and used a polymer tube to serve as an insulator and eliminate leakage problems in the fluidic channel.

Design of A Mixed-Signal Digital CMOS Fuzzy Logic Controller (FLC) Chip Using New Current Mode Circuits

Gh. Yosefi, S. Aminifar, Sh. Neda and M. A. Daenshvar
JounalAEU - International Journal of Electronics and Communications, Volume 65, Issue 3, Pages 173-181 | 2011

Abstract

Presented in this paper is design of a new FLC chip with mixed-signal (analog and digital) inputs and digital outputs. This work is based on a new strategy in which analog advantages such as low die area, high speed and simplicity are added to the system advantages, whose output is digital considering unchanged digital system properties. For implementing this idea, a new programmable Fuzzifier circuit based on mixed-signal input and generation of three different current membership functions including Gaussian, Trapezoidal and Triangular shapes are proposed. To contribute antecedents in inference block, three new integrated circuits for implementing Min–Max operators are proposed. We improved and designed a Multiplier/Divider circuit and a current mode Analog to Digital (A/D) converter with 7bit resolution to complete and implement Defuzzifier block. The proposed controller circuit which consists of two inputs, four membership functions for each one, sixteen rules and one output designed less than 0.1 mm2 area in 0.35 um CMOS standard technology. The systematical simulation results of MATLAB software was compared to the HSPICE simulation results using extracted circuit layout. The inference speed of the controller is

Design of New CMOS Current Mode Min and Max Circuits for FLC Chip Application

Gh. Yosefi, S. Mirzakuchaki and Sh. Neda
Conference2009 European IEEE Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD 2009), Antalya, Turkey | 2009

Abstract

Presented in this paper is design of the new CMOS circuits to implement Min and Max operators. This work is based on analog advantages such as low die area, high DC range and simplicity which are added to the fuzzy system advantages. For implementing this idea, new current mode circuits are proposed which based on Wilson current mirrors. We used the one of them (min circuit) in implementing inference part of the Fuzzy Logic Controller (FLC) chip to combine the antecedents (fuzzy currents) of fuzzifier circuit. The simulation results of min and max circuits with applicable in designing FLC chip(which consists of two inputs, four membership functions for each one, sixteen rules and one output which designed in an area less than 0.1 mm2) has been done in 0.35um CMOS standard technology using Hspice software.

Implementing of A New CMOS Adaptive Neuro Fuzzy Logic Controller ( FLC ) Chip

Gh Yosefi, A Khoei, Kh Hadidi, S Aminifar
ConferenceCongress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi | 2007

Abstract

In this paper, we present away of using application of neuro fuzzy inference system (Anfis) architecture to implement a new fuzzy logic controller chip. Anfis which tunes the fuzzy inference system with a backpropagation algorithm based on collection of input-output data makes fuzzy system to learn. This training is given from a standard response of the system and membership functions are suitably modified. For adaptive Anfis based fuzzy controller and its circuit design, we propose new circuits for implementing each controller block, and illustrate the test results and control surface of Anfis controller along with CMOS fuzzy logic controller using Matlab and Hspice software respectively. For implementing controller according to Anfis training, we proposed new and improved integrated circuits which consist of Fuzzifier, Min operator and Multiplier/Divider. The control surfaces of controller are obtained by using Anfis training and simulation results of integrated circuits in less than 0.075mm2 area in 0.35μm CMOS standard technology.

A Trapezoidal Membership Function Block For Fuzzy Applications

S. Momeni, A. Khoei and Kh. Hadidi and Gh. Yosefi
ConferenceCongress on Fuzzy and Intelligent Systems Ferdowsi | 2007

Abstract

A new Switched Capacitor Membership Function circuit, which is based on an offset insensitive SC amplifier and presenting trapezoidal-shape transcharacteristics is proposed. The circuit is realized in a 0.35-um standard CMOS technology and simulation by Hspice is carried out.

Application of Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) In Implementing of New CMOS Fuzzy Logic Controller (FLC) Chip

S. Aminifar and Ghader Yosefi
ConferenceInternational Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2007), Corfu, Greece | 2007

Abstract

In this paper, we present away of using Anfis architecture to implement a new fuzzy logic controller chip. Anfis which tunes the fuzzy inference system with a backpropagation algorithm based on collection of input‐output data makes fuzzy system to learn. This training is given from a standard response of the system and membership functions are suitably modified. For adaptive Anfis based fuzzy controller and its circuit design, we propose new circuits for implementing each controller block, and illustrate the test results and control surface of Anfis controller along with CMOS fuzzy logic controller using Matlab and Hspice software respectively. For implementing controller according to the Anfis training, we proposed new and improved integrated circuits which consist of Fuzzifier, Min operator and Multiplier/Divider. The control surfaces of controller are obtained by using Anfis training and simulation results of integrated circuits in less than 0.075 mm2 area in 0.35 μm CMOS standard technology.

Design of A New CMOS Controllable Mixed-Signal Current Mode Fuzzy Logic Controller Chip

Gh. Yosefi, A. Khoei and Kh. Hadidi
Conference14th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems Marrakech, Morocco | 2007

Abstract

Presented in this paper is design of a new FLC chip with mixed-signal input and digital output. For implementing this idea, a new programmable fuzzifier circuit based on generation of three current membership functions including Gaussian, trapezoidal and triangular shapes is proposed. We improved a current mode analog to digital (A/D) converter with 7bit resolutions to complete and implement defuzzifier block. The proposed controller was designed less than 0.1 mm2 in 0.35um CMOS standard technology. The inference speed of the controller is about 16.6 MFLIPS too.

Implementation of A CMOS Mixed-Signal Digital FLC Chip New Fuzzifier and Current Mode A/D

Gh. Yosefi and S. Aminifar
Conference6th IEEE International Conference on Information, Communication and Signal Processing, Singapore | 2007

Abstract

In this paper we design a new Fuzzy Logic controller (FLC) chip with mixed-signal input and digital output. For implementing this idea, a new programmable Fuzzifier circuit based on generation of three current membership functions including Gaussian, Trapezoidal and Triangular shapes and three new circuits for implementing Min operators are proposed. We improved a Multiplier/Divider circuit and a current mode Analog to Digital (A/D) converter with 7 bit resolutions to complete and implement Defuzzifier block. The proposed controller was designed less than 0.1 mm2 in 0.35 um CMOS standard technology. The inference speed and Power consumption of the controller are about 16.6 MFLIPS and 13.4 mw respectively.

A digital CMOS fuzzy logic controller chip using new fuzzifier and max circuit

S. Aminifar, A. Khoei, Kh. Hadidi, Gh. Yosefi
JounalAEU-International Journal of Electronics and Communications,Volume 60, Issue 8, 1, Pages 557-566 | 2006

Abstract

The design and simulation of a digital fuzzy logic controller applicable for nonlinear systems based on a new strategy in which analog advantages such as low die area, high speed, and simplicity are added to the total digital system advantages, with unchanged digital system properties, is considered in this paper. For implementing this idea, a new programmable fuzzifier circuit has been designed for a 5-bit digital input signal and membership degree as an analog current with 5-bit resolution in the range of 58 A. It has also been presented a new high-accurate simple current-mode circuit for Max block. The controller circuit was implemented in an area less than 0.11mm2 in 0.35 m, CMOS technology. A controller of two inputs, nine rules, and one output simulated with MATLAB systematically, and the total controller circuit simulated with HSPICE and the Layouts were extracted with Magic. The inference speed of the controller is about 8.85 MFLIPS.

دروس جاری

 • اکنون 1393

  مدارهای مجتمع خطی CMOS

  (کارشناسی ارشد)

 • اکنون 1393

  تئوری و فناوری ساخت قطعات نیمه رسانا

  (کارشناسی ارشد)

 • اکنون 1393

  فیزیک الکترونیک

  (کارشناسی ارشد)

 • اکنون 1393

  مدارهای مجتمع خطی پیشرفته CMOS

  (کارشناسی ارشد)

 • اکنون 1393

  مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC)

  (کارشناسی ارشد)

 • اکنون 1393

  میکروماشین

  (کارشناس ارشد)

 • اکنون 1387

  الکترونیک 3

  (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 • اکنون 1387

  الکترونیک 1,2

  (کارشناسی)

 • اکنون 1387

  طراحی منطق دیجیتال و کامپیوتر

  (کارشناسی)

 • اکنون 1387

  مدارهای الکتریکی 1و2

  (کارشناسی)

 • اکنون 1387

  سخت افزار کامپیوتر

  (کارشناسی)

 • اکنون 1387

  اصول میکروکامپیوترها

  (کارشناسی)

 • اکنون 1387

  میکروکنترلرها

  (کارشناسی)

 • اکنون 1387

  معماری کامپیوتر

  (کارشناسی)

 • اکنون 1387

  شبکه های عصبی

  (کارشناسی ارشد)

 • اکنون 1387

  الکترونیک صنعتی

  (کارشناسی)

سوابق تدریس