مراتب علمی

 • اکنون 1396

  استادیار

 • 1396 1395

  مربی

تحصیلات

 • 1395 دکتری

  مدیریت دولتی

  آزاد اسلامی

 • 1386 فوق لیسانس

  مدیریت دولتی

  تهران

 • 1381 لیسانس

  مدیریت دولتی

  پیام نور

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس