مراتب علمی

 • اکنون 1396

  استادیار

 • 1396 1385

  مربی

تحصیلات

 • 1396 دکتری

  فیزیولوژی ورزشی_ قلب و عروق و تنفس

  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • 1385 فوق لیسانس

  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • 1380 لیسانس

  ادبیات و علوم انسانی

  آزاد اسلامی واحد مهاباد

افتخارت و جوایز

 • 1396
  کارت مدرسی
  مدرس کشوری تغذیه ورزشی زیر نظر فدراسیون ورزش های همگانی، تهران.
 • 1392
  پژوهشگر برتر
  پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مهاباد
 • 1392
  کارت مربيگري
  کارت مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 از فدراسیون آمادگی جسمانی و ورزشهای همگانی
 • 1390
  پژوهشگر برتر
  پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مهاباد
 • 1389
  پژوهشگر برتر
  پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مهاباد
 • 1379
  کارت مربيگري
  کارت مربيگري درجه 3 از فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس