مراتب علمی

 • اکنون 1391

  استادیار

تحصیلات

 • 1391 دکتری تخصصی

  علوم دامی

  علوم و تحقیقات تهران

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

 • بررسی اثرات استفاده از اسید های چرب امگا-3 روی وضعیت آنتی اکسیدانی ، استرس اکسیداتیو و سیستم ایمنی ج

 • بررسی اثرات عصاره پروآنتو سیانیدین هسته انگور (وینوکس) روی عملکرد، سیستم ایمنی، وضعیت آنتی اکسیدانی

نمایش:

دروس جاری

 • اکنون 1388

  دانشکده سما واحد مهاباد

  دروس مرتبط با گرایش تغذیه

 • اکنون 1387

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

  تدریس کلیه دروس رشته علوم دامی و دروس عمومی سایر رشته های کشاورزی

سوابق تدریس