مراتب علمی

 • اکنون 1393

  استادیار

تحصیلات

 • 1393 دکتری

  مهندسی برق

  علوم مالزی

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

 • اکنون 1393

  سیستمهای فازی نوع اول و دوم

 • اکنون 1393

  الکترونیک دیجیتال پیشرفته

 • اکنون 1393

  مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

 • اکنون 1393

  مدارهای مجتمع VLSI

 • اکنون 1381

  الکترونیک صنعتی

 • اکنون 1381

  کنترل صنعتی

سوابق تدریس

 • 1393 1381

  معماری کامپیوتر

 • 1393 1381

  ماشینهای الکتریکی