مراتب علمی

 • اکنون 1397

  استادیار

 • 1397 1381

  مربی

تحصیلات

 • 1397 دکتری تخصصی

  مهندسی سازه

  دانشگاه مالایا

 • 1381 کارشناسی ارشد

  مهندسی سازه

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

Characterizing the Cyclic Behavior of Stiffened SPSWs

Haddad, O., Ramli Sulong, N.H. & Ibrahim, Z
JounalKSCE J Civ Eng | 2019

Abstract

Cyclic performance of stiffened steel plate shear walls with various configuration of stiffeners

Haddad, O., N. H. Ramli, Z. Ibrahim
JounalJournal of Vibroengineering | 2018

Abstract

Distribution of the stress in sections of the castellated beam in elastic and plastic condition

Haddad, O. and A. Ranjbariyan
JounalStructural Engineering Journal | 2005

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1399

  طراحی لرزه ای ساره ها

 • اکنون 1399

  تئوری الاستیسیته

 • اکنون 1398

  تحلیل غیر خطی سازه ها

 • اکنون 1395

  تحلیل سازه ها

 • اکنون 1381

  سازه های فولادی

 • اکنون 1381

  سازه های بتن آرمه

 • اکنون 1381

  مقاومت مصالح

سوابق تدریس

 • 1399 1398

  پل سازی

 • 1397 1381

  بارگذاری و سیستم های باربر

 • 1389 1381

  کاربرد نرم افزارهای مهندسی

 • 1388 1381

  تکنولوژی بتن