مراتب علمی

 • اکنون 1389

  استادیار

تحصیلات

 • 1388 دکتری تخصصی

  توسعه کشاورزی

  علوم و تحقیقات تهران

 • 1383 کارشناسی ارشد

  توسعه روستایی

  دانشگاه تهران

 • 1377 کارشناسی

  ترویج وآموزش کشاورزی

  دانشگاه رازی کرمانشاه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

 • ارزشيابي مشاركتي اثرات اقتصادي - اجتماعي گروههاي سازندگي در حوزه آبريزكرخه (استانهاي كرمانشاه، ايلام

  سمت: همکار طرح

  کارفرما: وزارت جهــاد كشاورزي، معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري

 • مطالعات ساماندهي نظامهاي بهره‌برداري و شبكه آبياري و زهكشي و تجهيز نوسازي اراضي شركت تعاوني توليد رو

  سمت: كارشناس مسئول مطالعات اجتماعي و نظام بهره‌ برداري کارفرما:وزارت جهــاد كشاورزي، معاونت آب و خاك

 • بررسي و تحليل عملكرد تشكلهاي غير دولتي زيست محيطي در سال 1382

  سمت مجری کارفرما:دفتر مشاركتهاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست

 • بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه محصولات کشاورزي در استان آذربايجان غربي

  سمت: مجری


  کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • ارزیابی سطح پایداری کشاورزی با استفاده از شاخصها در استان آذربایجان غربی

  سمت: مجری کارفرما:دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • مطالعات طرحهاي هادي و كالبدي روستايي

  سمت: همکار مطالعات اقتصادی - اجتماعی طرح های هادی روستاهای جوانمرد، ناچیت و شهریکند شهرستان بوکان. کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

نمایش:

بررسی موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی(مطالعه ی موردی: شهرستان بوکان)‏

خالید کریمی، لقمان رشیدپور* ، سلیمان رسولی آذر
ژورنالمجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی | 1397

چکیده

تبیین عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی مطالعه موردی: شهرستان ارومیه

سجاد حسامی، لقمان رشیدپور*، سلیمان رسولی اذر
ژورنالپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال یازدهم، شماره2 ، پیاپی 4، صفحه: 16-9 | 1397

چکیده

بررسي اثرات صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي بر توسعه كشاورزي در استان آذربايجان غربي

حسین جعفر زاده، لقمان رشیدپورو سلیمان رسولی آذر
ژورنالراهبردهای توسعه روستایی، بهار 97، شماره 1.صفحه:135-121 | 1397

چکیده

بررسي نگرش دانشجويان نسبت به روش هاي ايجاد مديريت خلاق و كارآفرين در مراكز آموزش جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي

داود قدیمی یامچی، سلیمان رسولی آذر و لقمان رشیدپور
ژورنالپژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی » (پياپي 41)، بهار 1397 شماره1. صفحه: 22-11 | 1397

چکیده

خشکسالی و تحلیل پیامدهای آن بر مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان ارومیه)

المیرا شفائی ، لقمان رشید پور و سلیمان رسولی آذر
کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری | 1395

چکیده

بررسی عوامل پیش برنده پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص ها با تاکید بر بخش باغبانی شهرستان ارومیه

سجاد حسامی، لقمان رشیدپور ، لورنس انویه تکیه
کنفرانسدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و توسعه پایدار. همدان | 1395

چکیده

تحليل عاملي موانع تعاونيهاي توليد كشاورزي شهرستان بوكان از ديدگاه اعضا

سامان کیوانیفر، سلیمان رسولی آذر و لقمان رشیدپور
ژورنالتعاون و کشاورزی، سال پنجم شماره 18، صفحه: 132-107 | 1395

چکیده

بررسی اثرات اقتصادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی

جعفر زاده ، حسين، رشيدپور، لقمان * ، رسولي آذر، سلیمان
کنفرانسدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و توسعه پایدار. همدان. | 1394

چکیده

بررسی عوامل موثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی شهرستان میاندوآب

زهره جسارتی، لقمان رشیدپور* ، سلمان رسولی آذر
کنفرانسسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان. | 1394

چکیده

شناسایی موانع بازاریابی محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مهاباد)

مژگان مردانی، لقمان رشیدپور* ، سلیمان رسولی آذر
کنفرانسچهارمین همایش سراسری کشاورزی ومنابع طبیعی پایدار. مرکز راهکارهای دستیابی توسعه پایدار. تهران. | 1394

چکیده

تحلیل راهکارهای بهبود بازاریابی و تقاضای محصولات کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان مهاباد

مژگان مردانی، لقمان رشیدپور* ، سلیمان رسولی آذر
کنفرانسسومین کنگره سراسری فناوری نوین ایران. مرکز راهکارهای دستیابی توسعه پایدار. تهران. | 1394

چکیده

شناسایی موانع مشارکت زنان در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی(شهرستان مهاباد)

ناز بایزیدی، لقمان رشیدپور* ، سلیمان رسولی آذر
کنفرانسچهارمین همایش سراسری کشاورزی ومنابع طبیعی پایدار. مرکز راهکارهای دستیابی توسعه پایدار. تهران. | 1394

چکیده

بررسی شیوه های تامین مالی در بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی( مطالعه موردی: شهرستانهای مهاباد و میاندوآب)

لورنس انویه تکیه* ، رزگار رحمن نژاد، لقمان رشیدپور
کنفرانساولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد. | 1394

چکیده

مهارتهاي مديريتي به كارگيري كشاورزي دقيق در فرآيند توسعه پايدار كشاورزي استان آذربايجانغربي

مهدی اسگندرزاده، لقمان رشیدپور*، علی صالحی
ژورنال پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی ،سال هشتم، شماره 3، پاییز 1394. پياپي (31). صفحه: 73-59. | 1394

چکیده

بررسی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی دامداران بر مشاركت های آن ها در طرح های مرتعداری

انور کردی، سلیمان رسولیآذر و لقمان رشیدپور
ژورنالجنگل و مرتع ، شماره 104 | 1394

چکیده

ارزيابي سطح پايداري توسعه كشاورزي در استان آذربايجان غربي با استفاده از شاخصها

لقمان رشیدپور
ژورنالپژوهشهاي ترويج و آموزش كشاورزي، سال هشتم، شماره 4، پياپي (32). صفحه:71-61 | 1394

چکیده

اهميت استفاده از سيستم اطلاعات بازاريابي در بهبود كارايي بازار. همايش بين المللي مديريت

الهام كاظمي فر - لقمان رشيدپور
کنفرانسموسسه سفيران فرهنگي مبين و تحت حمايت سيويليكا . تهران. | 1393

چکیده

شناسایی مولفه های تاثیر گذار برتمایل کشاورزان به بیمه کردن محصولات کشاورزی

آوات ابن عباسی، لقمان رشیدپور، سلیمان رسولی آذر
کنفرانس. پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران دانشگاه زنجان | 1393

چکیده

بررسی و شناسایی موانع ایجاد مدیریت خلاق و کارآفرین در مراکز آموزش جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان(مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)

داود قدیمی یامچی، سلیمان رسولی آذر، لقمان رشیدپور
کنفرانساولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری. تهران | 1393

چکیده

بررسی و شناسایی موانع ایجاد مدیریت خلاق و کارآفرین در مراکز آموزش جهاد کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

داود قدیمی یامچی، سلیمان رسولی آذر، لقمان رشیدپور
کنفرانسچهارمین کنفرانس ملی و دانشجویی کارآفرینی. دانشگاه علم و فرهنگ. تهران. | 1393

چکیده

تجزیه و تحلیل میزان رضایت از فضای سبز عمومی و شناسایی نقش آن در رضایت از محیط زندگی در شهر ارومیه

مسعود رضایی، سلیمان رسولی آذر،لقمان رشیدپور
کنفرانسهمایش بین المللی مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی.، واحد علوم و تحقیقات بوشهر. | 1393

چکیده

تاثیر عوامل برانگیزاننده بر نوآوری سازمانی در جهت توسعه بهینه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ارومیه)

منیره مکرم نیا، سلیمان رسولی آذر، لقمان رشیدپور
کنفرانسهمایش بین المللی مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی.، واحد علوم و تحقیقات بوشهر | 1393

چکیده

بررسي آثار و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي گردشگري روستايي

هادی شهاب غیور، لقمان رشیدپور، سصلیمان رسولی آذر
کنفرانسسومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي. موسسه آموزش عالی عمران و توسعه. همدان | 1393

چکیده

بررسي اهميت بخش كشاورزي در توسعه اقتصاد ملي

اسماعیل معروفی، سلیمان رسولی آذر، لقمان رشیدپور
کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم. سیویلیکا. بابلسر | 1393

چکیده

تحلیل اثرات توسعه کشاورزی در توسعه روستایی با تاکید بر فقر و توزیع درآمد(مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب)

آزیتا نژادی، لقمان رشیدپور، سلیمان رسولی آذر
کنفرانساولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،تهران | 1393

چکیده

بررسی و شناسایی شیوه های مدیریت در ایجاد مدیریت خلاق و کارآفرین در مراکز آموزش جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان( مطالعه موردی:مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)

داود قدیمی یامچی، سلیمان رسولی آذر ، لقمان رشیدپور
کنفرانساولین کنفرانس حسابداری و مدیریت. تهران | 1393

چکیده

واكاوی كاربرد سیستم اطلاعات بازاریابی(Mkis) دربهبود كارایی بازار كارخانجات موادغذایی جنوب استان آذربایجان غربی

الهام كاظمی فر، لقمان رشیدپور
کنفرانساولين همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و حسابداري.موسسه عالی صنعت و تجارت، تهران | 1393

چکیده

بررسی رابطه بین سیستم اطلاعات بازار یابی و کارایی بازار کارخانجات صنایع غذایی جنوب استان آذربایجان غربی

الهام کاظمی فر، لقمان رشیدپور، سلیمان رسولی آذر
کنفرانسدومین همایش یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد. | 1393

چکیده

اهميت شركت هاي فني و مهندسي كشاورزي درتوسعه كشاورزي شهرستان بوكان

سوران اسماعيل پور، لقمان رشیدپور، سلیمان رسولی آذر
کنفرانسكنفرانس علوم كشاورزي و محيط زيست. مركز همايشهاي علمي همايش نگار. شيراز. | 1392

چکیده

Importance of Productivity Agricultural products in Iran

Esmaeil Maroufi, Loghman Rashidpour, Solieman Rasouliazar
کنفرانسسومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست( تهران) | 1392

چکیده

بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز

لقمان رشیدپور، خلیل کلانتری و احمد رضولانفر
ژورنالفصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی،سال نوزدهم، شماره 76 | 1390

چکیده

نقش مديريت مبتني بر جامعه در فرايند توسعه پايدار روستايي استان آذربايجان غربي

لقمان رشیدپور
ژورنالپژوهش هاي ترويج و آموزش کشاورزي، سال سوم، شماره 4 | 1389

چکیده

مديريت مبتني بر جامعه روستايي در حفاظت از منابع طبيعي

لقمان رشیدپور، سید جمال فرج الله حسینی
ژورنالمجله جهاد، شماره 277 | 1386

چکیده

Factors Affecting the Marketing of organic FarmingProducts (case Study: Miandoab county)

Zohreh jesarati, Loghman Rshidpour* , Soleiman Rasouli azar
JounalInternational Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD). Pp. 299-306. | 2018

Abstract

ANALYZING THE EFFECTIVE FACTORS IN REDUCING APPLE WASTES IN WEST AZARBAIJAN PROVINCE

PANAH, Hazhar, RASHIDPOUR Loghman*, RASOULIAZAR Soleiman
JounalScientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development | 2018

Abstract

FACTORS INFLUENCING PEOPLE’S PARTICIPATION IN THE EXPLOITATION OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE SECTOR OF IRAN

Yousef DEHGHANI, Soleiman RASOULIAZAR, Loghman RASHIDPOUR
JounalScientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development | 2018

Abstract

INVESTIGATION AND ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN IRAN

Hamied VALIZADEH, Soleiman RASOULIAZAR, Loghman RASHIDPOUR
JounalScientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development | 2018

Abstract

INVESTIGATING THE FACTORS AFFECTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN THE IRAN AGRICULTURAL REGION

Solieman Rasoulaizar*, Nesa Rostamnejad, Loghman Rashiedpour
ConferenceInternational Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey | 2018

Abstract

Impacts of Credits on Agricultural Mechanization and Development in Urmia County

Leila, Taleb Marandi, Loghmanو Rashidpour
JounalBulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (No 6) 2017, 922–928 | 2017

Abstract

Factors Affecting Non-Participation of Stakeholders in Rangeland Management Projects

Soleiman Rasouliazar, Anvar Kordi and Loghman Rashidpour
JounalInternational Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education .. | 2015

Abstract

Use of Indicators to Assess the Sustainability of Agriculture. (Case study: Boukan County, Iran)

Loghman Rashidpour
ConferenceInternational Conference on Agriculture, Ecology and Biological Engineering (AEBE-15)Antalya (Turkey | 2015

Abstract

Conceptual Model of Community-Based Management for Sustainable Rural Development

Loghman Rashidpour
JounalJournal of Agriculture Economics and Rural Development.February 2014, v.2, p. 10-15. ISSN: 2372-4307 | 2014

Abstract

Assessing the sustainability of agricultural farming systems, A case study of West Azarbaijan province, Iran

Loghman Rashidpour
JounalCiencia e Tecnica Vitivinicola Journal. Vol. 29 (n. 10, 2014) pp.306-313 | 2014

Abstract

) A study on the role of non-farm activities on rural sustainable development in West Azarbaijan Province of Iran

Loghman Rashidpour
JounalAfrican Journal of Agricultural Research. Vol. 7(3), pp. 475-481, 19 January, 2012, ISSN 1991-637X | 2012

Abstract

A Community - Based Management Model for the Implementation Sustainable Development in Rural Areas of Iran

Loghman Rashidpour, Seyed Jamal Farajallah Hosseini, Mohammad Chizari and Seyed Mahdi Mirdamadi
JounalAfrican Journal of Agricultural Research. Vol. 6(1), pp. 84-88, 4 January, 2011, ISSN 1991-637X. | 2011

Abstract

LOCAL COMMUNITY BASED MANAGEMENT AS A GOOD GOVERNANCE APPROACH TO RURAL POVERTY REDUCTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN IRAN

,
ConferenceINTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POVERTY ALLEVIATION STRATEGIES EXPERIENCES AND NEW IDEAS. 13-15 | 2010

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1397

  مدیریت ریسک در کشاورزی

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1397

  تحلیل بازار و سیاستهای کشاورزی

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1396

  کارآفرینی در کشاورزی

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1396

  مدیریت بازاریابی کشاورزی

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1396

  اقتصاد تولید کشاورزی

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1390

  تجزيه و تحليل اقتصاد و سياستهاي کشاورزي

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1390

  کارورزی

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1389

  توسعه پایدار و مدیریت منابع کشاورزی

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1389

  ارزشیابی پروژه

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1388

  اقتصاد کشاورزي

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1387

  مدیریت مزرعه

  رشته تولیدات گیاهی، مقطع کاردانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1386

  اقتصاد و مدیریت صنعتی

  رشته صنایع غذایی، مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • اکنون 1385

  اقتصاد و مدیریت کشاورزی

  رشته گیاهپزشکی، مقطع کارشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

سوابق تدریس

 • 1396 1390

  مديريت کشاورزي تکميلي

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • 1395 1387

  کارآفرینی

  رشته کارشناسی ناپیوسته باغبانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد

 • 1394 1385

  اقتصاد کشاورزی

  رشته زراعت و اصلاح نباتات، مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • 1391 1388

  روستا شناسي و توسعه روستايي

  رشته مدیریت کشاورزی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • 1391 1391

  اقتصاد کشاورزی

  رشته آب و خاک، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز بوکان

 • 1388 1385

  اقتصاد کشاورزي و تعاون

  رشته تولیدت گیاهی و تکنولوژی آبیاری، مقطع کاردانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 • 1385 1384

  جامعه شناسی روستایی و عشایری

  رشته مرتعداری، مقطع کارشناسی، دانشگاه ارومیه