مراتب علمی

 • اکنون 1390

  استادیار

 • 1390 1380

  مربی

تحصیلات

 • 1390 دکتری تخصصی

  ریاضی کاربردی

  دانشگاە آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 • 1378 کارشناسی ارشد

  ریاضی کاربردی

  دانشگاه تبریز

 • 1376 کارشناسی

  ریاضی

  دانشگاه رازی

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس