مراتب علمی

 • اکنون 1390

  استادیار

 • 1390 1390

  مربی

تحصیلات

 • 1390 دکترای تخصصی

  اقتصاد

  پوترای مالزی

 • 1383 کارشناسی ارشد

  علوم اقتصادی

  سیستان و بلوچستان

 • 1378 کارشناسی

  علوم اقتصادی (بازرگانی)

  ارومیه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

 • اکنون 1397

  ابزارهای مشتقه مالی

  دوره دکترای تخصصی مالی

 • اکنون 1396

  اقتصاد دولت

  کارشناسی ارشد

 • اکنون 1395

  اقتصاد سنجی مالی پیشرفته

  در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

 • اکنون 1390

  روشهای نوین بودجه ریزی

  کارشناسی ارشد

 • اکنون 1390

  تحلیل آماری

  کارشناسی ارشد

 • اکنون 1390

  مالیه عمومی

  کارشناسی ارشد

 • اکنون 1390

  روش تحقیق

  کارشناسی ارشد

 • اکنون 1390

  اقتصاد خرد و کلان

  کارشناسی

سوابق تدریس

 • 1396 1390

  تصمیم گیری در مسایل مالی

  کارشناسی ارشد