مراتب علمی

 • اکنون 1391

  استادیار

 • 1390 1380

  مربی

تحصیلات

 • 1395 کارشناسی

  حقوق

  پیام نور

 • 1395 کارشناسی ارشد‌

  فقه و حقوق جزا

  دانشگاه ازاد مراغه

 • 1391 دکتری تخصصی

  زبان وادبیات فارسی

  علوم وتحقیقات تهران

 • 1378 کارشناسی ارشد‌

  زبان وادبیات فارسی

  دانشگاه ازاد سنندج

 • 1375 کارشناسی

  زبان وادبیات فارسی

  پیام نور

افتخارت و جوایز

 • 1397
  رئیس نمونه باشگاه پژوهشگران جوان منطقه 2 در سال 1386
 • 1394
  استادنمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد اردیبهشت ۱۳۹۴
 • 1393
  پژوهشگربرتردر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد 93
 • 1386
  معاون برتر پژوهش کشور در دانشگاه آزاد اسلامی سال 1386
 • 1386
  پژوهشگران برترکشور در دانشگاه آزاد اسلامی سال 1386
 • 1385
  معاون پژوهشی نمونه منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 85

پروژه‌های تحقیقاتی

 • بررسی وشناخت مشکلات دانشگاه آزاداسلامی مهاباد1385

 • بررسی و بازنگری بلاغی معانی فارسی با نقد و تطبیق امهات کتب آموزشی۱۳۹۳

 • بررسی وباز شناخت فراتحلیل اسرائیلیات در سبک عراقی نظم فارسی 13989

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس