مراتب علمی

تحصیلات

 • 1385 دکتری تخصصی

  مدیریت دولتی

  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم وتحقیقات

 • 1375 کارشناسی ارشد

  مدیریت دولتی

  دانشگاه علامه طباطبایی

 • 1372 کار شناسی

  مدیریت دولتی

  دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالی قم

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس